Subvencions - Esports

Ajudes i subvencions any 2021

SUBVENCIONS NOMINATIVES

Terminis

De sol·licitud: del 5 al 31 de maig de 2021
De justificació: fins al 31 de març de 2022 o segons la data que s’estableix a la notificació de cada entitat

Documentació

Pendent d’aprovar la modificació pel Ple

Formularis

Per a la sol·licitud:
Instància
Memòria del projecte a realitzar
Pressupost previst del projecte
Dades bancàries
Declaració responsable

Per a la justificació:
Formulari de justificació

 


SUBVENCIONS PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Pendent convocatòria

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10-03-2021 13:40