Carta de Serveis

En aquesta pàgina podeu trobar agrupats els diferents camps i serveis als quals podeu accedir a través de Benestar Social:

Altres capacitats: en aquest àmbit podeu trobar atenció personalitzada de consultes sobre temàtiques, recursos, ajuts i serveis que afecten les persones amb discapacitat física, psíquica i sensorial.

Altres capacitats

Autonomia personal i dependència: aquest àmbit i els seus recursos estan orientats a aquelles persones que, en un grau o un altre, es troben en situació de dependència i/o falta d’autonomia personal i, per tant, necessiten ajuda per al seu dia a dia.

Autonomia personal i dependència

Família: la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, a través dels seus Serveis Socials, ofereix orientació, atenció i assessorament per afavorir el benestar de les famílies.

Família

Gent Gran: els Serveis Socials responen a un ampli ventall de necessitats a través de l'impuls a iniciatives que promouen la participació de la gent gran, el suport en l'autonomia de les persones, la defensa dels seus drets i la sensibilització social, entre altres actuacions.

Gent Gran

Habitatge: l'Ajuntament d'Arenys de Munt manté un conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per prestar el servei d'habitatge al municipi. A l'Oficina d'Habitatge disposem d'uns serveis a mida per respondre a les necessitats de les persones pel que fa a l'habitatge. Aquí trobareu ajuts, serveis d'assessorament i mediació, programes de lloguer públic i altres recursos.

Habitatge

Infància i adolescència: els Serveis Socials Bàsics de l'Ajuntament d'Arenys de Munt treballen per cobrir les necessitats bàsiques i prevenir les situacions de risc dins el marc familiar, escolar i del lleure.

Infància i adolescència

Projectes comunitaris: s'entenen per treball comunitari, en el marc dels Serveis Socials Bàsics, aquelles accions encaminades a la prevenció, la detecció de situacions emergents, la capacitació i la potenciació de col·lectius, i també a col·laborar amb iniciatives del territori per afavorir la cohesió i la inclusió social.

Projectes comunitaris

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07-07-2020 09:55