Compte general


Pots trobar informació detallada del Compte General al següent en el següent enllaç:

Sindicatura de Comptes


Títol    Document    Url
Compte general 2018  Memòria 2018, Index   Enllaç
  CCAA - 2018 GUSAM   Enllaç
  Documentació complementària   Enllaç
  Balanç i altres estats   Enllaç
  Annex   Enllaç
Compte general 2017  Memòria 2017, Índex   Enllaç
  CCAA - 2017 GUSAM   Enllaç
  Doocumentació complementària   Enllaç
  Balanç i altres estats   Enllaç
  Annex   Enllaç
Compte general 2016  Memòria 2016, Índex   Enllaç
  CCAA - 2016 GUSAM   Enllaç
  Documentació complementària   Enllaç
  Balanç i altres estats   Enllaç
  Annex I   Enllaç
Compte general 2015  Memòria 2015, Índex   Enllaç
  CCAA - 2015 GUSAM   Enllaç
  Documentació complementària   Enllaç
  Balanç i altres estats   Enllaç
  Annex I   Enllaç
Compte general 2014  Memòria 2014, Índex   Enllaç
  Memòria 2014 I, apartats 1 a 19   Enllaç
  Memòria 2014 II, apartats 20.1   Enllaç
  Memòria 2014 III, apartats 20.2 i 20.3   Enllaç
  Memòria 2014, apartats 20.4 a 22   Enllaç
  Balanç de l'ajuntament, 2014   Enllaç
  Compte de resultats de l'ajuntament, 2014   Enllaç
  GUSAM, informe d'auditoria i CCAA 2014   Enllaç
  GUSAM, informe de gestió   Enllaç
  ALOC, memòria dels comptes 2014   Enllaç
  ALOC, Balanç 2014   Enllaç
  ALOC, pèrdues i guany 2014   Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10-07-2020 10:57