Variacions a l'horari de la recollida de la brossa amb motiu de les festes de Nadal

Última revisió 05-01-2022 08:31
22/12/2021

Els dies 24 i 31 de desembre variarà l'horari del servei de recollida porta a porta. L'horari per treure la bossa per a la recollida d'aquests dies és de les 2 a les 3 de la tarda. La resta de dies la recollida s'efectuarà amb plena normalitat.

Es recorda que no es pot:
- Llençar al rebuig de dissabte tots aquells residus reciclables, com ara paper, envasos, vidre o matèria orgànica.
- Treure barrejats els residus o treure una fracció de residus incorrecta el dia que no toca.
- Llençar una fracció que no toca.
- Abandonar bosses d'escombraries a la via pública (papereres, al carrer).
- Les àrees d'emergència estan pensades per ser utilitzades de forma excepcional i només estan destinades als particulars.

Cal:
- Complir amb l'horari del servei de recollida.
- Per a la recollida de trastos vells, trucar al telèfon 900 402 033 per tal de concertar data i hora de recollida.
- Fer ús de la deixalleria per aquells residus que pel seu volum o perillositat no es poden deixar al porta a porta o als contenidors.