Subvencions de Cultura i Educació

Ajudes i subvencions any 2023

SUBVENCIONS NOMINATIVES

Terminis
De sol·licitud: fins al 15 de setembre de 2023. Es recomana sol·licitar-les abans del 31 de maig.
De justificació: fins al 31 de març de 2024 o segons la data que s’estableix a la notificació de cada entitat

Subvencions atorgades

Documentació
Ordenança general de subvencions

Formularis

Per a la sol·licitud:
Instància
Memòria del projecte a realitzar
Pressupost previst del projecte
Dades bancàries
Declaració responsable

Per a la justificació:
Formulari de justificació

 

SUBVENCIONS PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Terminis
Del 24 de maig al 26 de juny de 2023

Documentació
Bases específiques reguladores
Edicte de publicació de la convocatòria al BOP

Formularis

Per a la sol·licitud:
Instància
Memòria del projecte a realitzar
Pressupost previst del projecte
Dades bancàries
Declaració responsable

Per a l'acceptació:
Formulari d'acceptació

Per a la justificació:
Formulari de justificació

Ajudes i subvencions any 2022

SUBVENCIONS NOMINATIVES

Terminis
De sol·licitud: fins al 15 de setembre de 2022. Es recomana sol·licitar-les abans del 31 de maig.
De justificació: fins al 31 de març de 2023 o segons la data que s’estableix a la notificació de cada entitat

Documentació
Ordenança general de subvencions

Formularis

Per a la sol·licitud:
Instància
Memòria del projecte a realitzar
Pressupost previst del projecte
Dades bancàries
Declaració responsable

Per a la justificació:
Formulari de justificació

 

SUBVENCIONS PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Terminis
Del 25/5/2022 al 24/6/2022
Justificació: fins al 31 de març de 2023 o segons la data que s’estableix a la notificació de cada entitat

Documentació
Bases específiques reguladores
Edicte de publicació de la convocatòria al BOP

Formularis

Per a la sol·licitud:
Instància
Memòria del projecte a realitzar
Pressupost previst del projecte
Dades bancàries
Declaració responsable

Per a l'acceptació:
Formulari d'acceptació

Per a la justificació:
Formulari de justificació

Ajudes i subvencions any 2021

SUBVENCIONS NOMINATIVES

Terminis
De sol·licitud: del 5 de març al 15 de setembre de 2021
De justificació: fins al 31 de març de 2022 o segons la data que s’estableix a la notificació de cada entitat

Documentació
Ordenança general de subvencions

Formularis

Per a la sol·licitud:
Instància
Memòria del projecte a realitzar
Pressupost previst del projecte
Dades bancàries
Declaració responsable

Per a la justificació:
Formulari de justificació

 

SUBVENCIONS PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Terminis
De sol·licitud: del 7 de juliol al 6 d’agost de 2021
De justificació: fins al 31 de març de 2022

Documentació
Bases específiques reguladores
- Edicte de publicació de la convocatòria al BOP

Formularis

Per a la sol·licitud:
Instància
Memòria del projecte a realitzar
Pressupost previst del projecte
Dades bancàries
Declaració responsable

Per a l'acceptació:
Formulari d'acceptació

Per a la justificació:
Formulari de justificació

 

Ajudes i subvencions vigents any 2020

SUBVENCIONS PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Terminis
De sol·licitud: 22 de juny de 2020
De justificació: 31 de març de 2021

Documentació
Bases específiques de la convocatòria
Edicte de publicació de la convocatòria al BOP

Formularis

Per a la sol·licitud:
Instància
Memòria del projecte a realitzar
Pressupost previst del projecte
Dades bancàries
Declaració responsable

Per a la justificació:
Formulari de justificació
 

SUBVENCIONS NOMINATIVES

Terminis:

De sol·licitud: a partir del 25 de febrer de 2020
De justificació: segons estableix el conveni vinculat a la subvenció

Documentació

Ordenança general de subvencions
                       
Formularis

Per a la sol·licitud:

Instància
Memòria del projecte a realitzar
Pressupost previst del projecte
Dades bancàries
Declaració responsable

Per a la justificació:
Formulari de justificació

MOSTRA LITERÀRIA 2020

Convocatòria
Bases

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-03-2024 09:36