Intervenció


La principal tasca que es desenvolupa en aquest departament és la confecció, el seguiment i el control del pressupost municipal. Aquest instrument econòmic i financer és l'eina bàsica per assolir les actuacions i inversions previstes des de cadascuna de les àrees d'aquest ajuntament.

Intervenció és un departament de la Regidoria d'Economia; les seves prinicipals competències són les següents:

Podeu consultar les dades econòmiques, pressupostàries, de finançament i endeutament de l'Ajuntament d'Arenys de Munt al web de transparència, Govern Obert.

Podeu accedir a l'Oficina Antifrau de Catalunya.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-05-2023 11:46