Certificats electrònics

 

Els certificats electrònics reconeguts per a la tramitació electrònica són:

 • idCAT. Certificat digital emès per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert). Es pot obtenir de dues maneres:
  • Sol·licitant-lo a través del web www.idcat.net
  • Demanant-lo a l'Oficina d'Atenció a la Vila de l'Ajuntament d'Arenys de Munt (només es requereix DNI i sol·licitud presencial).
 • Certificats electrònics reconeguts: Els certificats emesos per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Aquests certificats es poden demanar:
 • DNI electrònic: el podeu obtenir a través d'una unitat mòbil de la Policia Nacional, que es desplaça periòdicament a les dependències municipals. Per demanar cita, cal adreçar-se prèviament a la Policia Local. També es pot demanar a qualsevol comissaria de la Policia Nacional. Podeu demanar cita prèvia a www.citapreviadnie.es o al 902 247 364.

Acreditació de la representació

Les persones, físiques o jurídiques, que actuïn per mitjà de representants, hauran d'acreditar la representació per a efectuar els següents tràmits: formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets.

 • El procediment d'acreditació de la representació es podrà dur a terme a través de qualsevol dels procediments següents:
 • Mitjançant la presentació d'apoderaments per compareixença personal a l'OAC o compareixença electrònica a la seu electrònica. Accedir al tràmit través del catàleg de tràmits de la seu electrònica del web de l'Ajuntament.
 • Mitjançant els certificats de signatura electrònica que incloguin la relació de representació. Aquests certificats s'emeten per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
 • Qualsevol altre sistema d'acreditació de la representació que habiliti l'administració municipal en el marc de les lleis.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20-07-2020 14:13