Recursos Humans


Recursos Humans s'encarrega de supervisar i gestionar tota l'activitat i recursos relacionats amb els treballadors i personal que treballen per l'Ajuntament.

Constantment treballa en col·laboració amb Secretaria Municipal, per exemple, per administrar les contractacions de personal.

Organigrama de Serveis Generals (Secretaria), Serveis Econòmics (Intervenció) i Oficina d'Atenció a la Vila

Organigrama de Serveis Personals, Promoció Econòmica i Serveis Socials

Organigrama Brigada Municipal i Serveis Tècnics

Organigrama Policia Local

Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics

Personal funcionari 2021

Personal laboral 2021

Càlculs addicionals 2021

Sou i triennis 2021

Personal funcionari 2019

Personal laboral 2019

Càlculs addicionals 2019

Sou i triennis 2019

Retribucions del personal directiu, càrrecs de confiança i/o assessors dels grups polítics, funcions i currículum

Antoni Subirà Comas

Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats dels empleats públics

Resolucions

Convenis, acords, pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical

Personal funcionari

Personal laboral

Dades del servei

  • Regidor: Josep Sànchez i Camps
  • Adreça: Rambla Francesc Macià, 59 - 08358 Arenys de Munt
  • Telèfon: 93 793 79 80
  • Fax: 93 795 06 30
  • Horari d'atenció al públic: hores convingudes
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23-12-2021 10:02