Deixalleria

Deixalleria

La deixalleria municipal mancomunada d'Arenys de Munt, Arenys de Mar i Sant Iscle de Vallalta es troba situada al carrer Can Bernat 61 del polígon industrial Torrent d'en Puig, a Arenys de Munt. Veure mapa.

Horari: de dilluns a dissabte, matins de 9 a 13 h i tardes de 16 a 18 h. Diumenge, matí de 10 a 14 h. Podeu consultar el calendari anual de la deixalleria.

Telèfon: 93 793 89 85

Qui en pot fer ús?

La deixalleria és un servei gratuït per a tots els vilatans dels municipis esmentats. També pot ser utilitzada per a quantitats reduïdes procedents de comerços, oficines i petites empreses. En aquest cas, podeu consultar la tarificació pública.

Les indústries no poden fer ús d'aquest servei. Han de tenir els seus propis mecanismes de gestió de residus, a través de gestors autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya.

Què hi podem dur?

Les persones usuàries de la deixalleria podran aportar, prèviament classificats, ja sigui personalment o a través del servei de deixalleria mòbil, els següents materials:

Residus municipals especials:

 • Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri (s’ha d’evitar que es trenquin en manipular-los).
 • Bateries (s’han d’emmagatzemar en un lloc tancat i ventilat, i s’ha d’evitar que es vessin els líquids que contenen).
 • Residus especials en petites quantitats: dissolvents, pintures, vernissos, aerosols, bases, àcids, líquids de fotografies, etc. En tot cas, no s’han de barrejar materials diferents i s’han d’identificar correctament.
 • Piles i acumuladors.
 • Electrodomèstics amb CFC (s’ha d’evitar el trencament del circuit de refrigeració en manipular-los).
 • Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE): ordinadors, telèfons mòbils.
 • Oli mineral usat (no s’ha de barrejar amb olis de característiques diferents i s’han d’evitar vessaments al terra).
 • Oli vegetal (no s’ha de barrejar amb olis de característiques diferents i s’han d’evitar vessaments al terra).
 • Radiografies.
 • Tòners, tintes.
 • Fitosanitaris.

Residus municipals valoritzables:

 • Vidre d’envasos transparents i de color, vidre pla i ampolles de cava.
 • Paper i cartró.
 • Ferralla.
 • Plàstics: envasos, embalatges, brics, porexpan, etc.
 • Fusta.
 • Tèxtils: roba, draps nets, sabates, etc.
 • Electrodomèstics sense CFC.
 • Voluminosos: mobles, sofàs, matalassos, etc.
 • Residus verds: restes de poda i de jardineria.
 • Pneumàtics: només la coberta de cautxú (sense la llanta).
 • Runa.
 • Cables elèctrics.
 • Metalls.

Residus no admissibles a la deixalleria:

 • Residus barrejats.
 • Matèria orgànica.
 • Residus industrials.
 • Residus radioactius.
 • Residus explosius i articles pirotècnics.
 • Residus agrícoles i ramaders.
 • Residus no identificats.
 • Escombraries domèstiques sense triar (rebuig).
 • Residus hospitalaris i de laboratori.
 • Vidre armat/antixoc.
 • Recipients que hagin contingut residus tòxics o perillosos.
 • Materials que contenen amiant (fibrociment).
 • Qualsevol material perillós.

Com funciona?

La instal·lació consta de diferents tipus de contenidors identificats per poder classificar i separar els residus ordinaris i, a més, d'un recinte tancat i aïllat, específic per emmagatzemar residus especials.

Els usuaris accedeixen amb els seus vehicles fins a l'espai de descàrrega i, estacionant davant del contenidor adequat, dipositen els residus. Aquesta acció és supervisada per l'encarregat de la instal·lació, que, a més de dur un registre dels residus que entren, informa l'usuari d'on cal dipositar-los, assegurant així la correcta gestió dels materials aportats.

Per tal d'evitar abocaments incontrolats, el recinte es troba tancat i consta d'una oficina de recepció amb un horari concret d'obertura al públic.


Podeu trobar-ne més informació a la pàgina de la deixalleria del web de GUSAM.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-01-2024 14:01