Plaga dels pins

La plaga que afecta als pins del nostre municipi és produïda per un escarabat perforador

El Tomicus destruens és un escarabat perforador que generalment afecta els pins afeblits per diferents raons, com per exemple: sequera, altres plagues, malures, etc.
  • Entre abril i setembre es troba a l’interior dels branquillons de les capçades dels pins i és característic observar branquillons caiguts al sòl amb forats al seu interior.Tomicus destruens
  • Entre setembre i octubre surten dels branquillons i perforen la fusta, on fan la posta, i és en aquesta època on es poden apreciar petits forats amb resina al tronc i branques de més de 7,5 cm de diàmetre.
  • Entre octubre i finals de febrer és quan les larves fan unes galeries subcorticals que poden arribar a interrompre totalment la circulació de la saba i provocar la mort de l’arbre.
  • Al mes de març, els adults comencen a emergir i van a la capçada, on s’alimenten de l’interior dels branquillons.

 

Factors que afavoreixen l’aparició de la plaga

Les causes més comunes per al desenvolupament d’aquesta plaga venen determinades, per una banda, per condicions estructurals de sòls prims, amb molt pendent i poca capacitat de retenir aigua i nutrients, i per l’altra, la meteorologia caracteritzada pel canvi climàtic, amb sequera, temperatures mitjanes més altes, onades de calor i pedregades. També afecta l’elevada densitat d’arbres per superfície i la falta de gestió forestal.

Aquests factors han generat arbres vulnerables, i això ha permès que arbres aparentment resistents a les plagues siguin atacats ara per insectes i fongs, entre els quals destaquen:

  • La processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa)
  • El fong (Thyriopsis halepensis)
  • L’escarabat (Tomicus destruens), que és el més agressiu i que causa majors danys, podent arribar a matar l’arbre.
Detall dels forats de sortida al tronc dels adults al març-abril-maig
Detall dels forats de sortida al tronc dels adults al març-abril-maig
   
Rodal afectat amb arbres morts al març-maig
Rodal afectat amb arbres morts al març-maig

Què podem fer per combatre-ho?

Entre les accions per atacar aquesta plaga la millor mesura és evitar la presència d’arbres afeblits afavorint que les pinedes estiguin amb la màxima vitalitat possible. Per aquesta raó, les mesures silvícoles preventives són les més adequades.

Una vegada afectat l'arbre, la mesura més eficaç és la tallada i extracció (o pela) dels arbres afectats a l'època en què les larves es troben a la fusta (d’octubre a febrer). S’ha de respectar escrupolosament els terminis, perquè pot provocar l’efecte contrari si no es fa de la manera adequada. També es poden fer punts esquers, però sempre amb una acurada supervisió per part d’especialistes. En tot, cal seguir aquestes directrius:

1. Determinar el causant dels danys. Per això és molt important demanar el suport de professionals que sàpiguen com actuar per prendre les mesures necessàries per controlar la plaga i evitar danys majors.

2. Eliminar els arbres morts i els afectats per Tomicus destruens i, si convé, disminuir el nombre d’arbres per superfície per tal d’augmentar la seva vitalitat. Cal tenir en compte l'obligatorietat de triturar o apartar les restes superiors a 7,5 cm de diàmetre i retirar o pelar els troncs en menys de 30 dies entre l'1 de setembre i l'1 de febrer. De tota manera, no pot quedar fusta o restes de més de 7,5 cm de diàmetre al bosc sense triturar a partir del 28 de febrer. Només es pot obviar aquesta condició en el supòsit de tallar pins que ja estiguin morts i secs. En aquest cas, només cal trossejar les restes de qualsevol diàmetre i deixar-les esteses.

Si hi ha regenerat de qualitat (per exemple, d’alzina), es poden autoritzar tallades arreu dels pins seleccionant el regenerat (tanys). Si no hi ha regenerat de qualitat, quan l’afectació ja sigui de tronc es poden autoritzar tallades arreu, i recomanar la posterior reforestació. En aquesta situació, caldrà deixar totes les restes triturades i esteses arran de sòl, amb l’objectiu de minvar els riscos d’erosió.

Recordeu que, en sòl forestal, cal disposar de l’autorització del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per tallar els arbres.

3. Pel que fa a la processionària, recomanem els tractaments biològics que funcionen adequadament. En el cas del Tomicus, ara per ara, només és efectiva la prevenció, tallant els arbres afectats i reduint el número d’arbres per superfície, per tal d’afavorir la resistència natural.

4. Per controlar les plagues és important ordenar i gestionar la vostra propietat. Us recomanem associar-vos a les associacions de propietaris, que de mutu acord us podran millorar la finca, controlar les plagues i obtenir ajuts per portar a terme els treballs.

Actualment els ajuts destinats a controlar aquesta plaga són gestionats única i exclusivament per les associacions de propietaris forestals. A Arenys de Munt ens podem associar a:

  • Associació de Propietaris Forestals del Montnegre i el Corredor

Ramon Riera
Telèfon: 934 022 614
Mòbil: 638 127 335
Correu electrònic: rieratr@diba.cat

Martí Rosell
Correu electrònic: mrosell@montnegrecorredor.org

  • Associació de propietaris Forestals del Maresme

Consell Comarcal del Maresme. Sr. Oriol Bassa i Vila, tècnic de Medi Ambient del Consell Comarcal.

Mòbil: 629 040 295
Correu electrònic: pinedesmaresme@ccmaresme.cat

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10-07-2020 12:28