Planificació urbanística

Planificació urbanística i urbanitzacions

Modificació usos Pla GeneralDesprés d'un treball de quatre anys, l'any 2003 aprovàvem un Pla General que dibuixava sobre el paper les noves zones de sòl urbà residencial i industrial. Gràcies al mateix Pla es preveia l'obtenció per al municipi d'importants zones d'equipaments.

La feina actual és desenvolupar els diferents plans parcials previstos i les unitats d'actuació. Això representa una tramitació llarga que ens portarà a aprovacions inicials, provisionals, definitives, i a projectes de reparcel·lació i d'urbanització per deixar el sòl ben a punt.

L'estudi en detall de diferents zones i les noves tendències en arquitectura ens obliguen a una revisió constant del pla i a la tramitació de modificacions. Actualment hi ha 5 modificacions en tràmit.

A Arenys de Munt hi ha tres plans parcials (B-5: Ruals; B-1: Sobirans: B-2: Can Xicoi) i UA-7: Rial de la Rectora; UA-10: Rambla de l'Eixample; UA-14: Rial Bellsolell. L'empresa municipal GUSAM S.A.M. gestiona tot aquest planejament.

Al llarg d'aquest mandat hauríem de poder conduir algunes d'aquestes actuacions a la fase d'obres. De tota manera, és molt difícil establir calendaris quan es depèn d'altres administracions, que són les que supervisen el planejament. Quan arribem a la fase d'obres apareixeran també els habitatges socials previstos a les zones de nova urbanització.

El conseller de Política Territorial ens ha concedit la capacitat d'aprovar des del Ple tot el planejament derivat.

REGISTRE DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC. Generalitat de Catalunya

VISOR GEOPORTAL ARENYS DE MUNT. Generalitat de Catalunya

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-02-2023 12:09