Gent Gran


Cada dia més persones arriben a l'edat de la jubilació amb una millor qualitat de vida i amb més possibilitats de participar activament i implicar-se en benefici d'ells mateixos i de la societat en general. Els canvis demogràfics experimentats en els darrers anys, l'augment de l'esperança de vida i la disminució de la natalitat han provocat un increment molt significatiu del pes social de les persones grans a la nostra societat. Aquest increment ha vingut acompanyat d'una major diversitat del col·lectiu de persones grans pel que fa a l'edat, la salut i la situació social, i de la introducció d'un nou discurs: el de les persones grans actives.

Amb l'objectiu d'atendre aquesta diversitat, l'Ajuntament d'Arenys de Munt ha desenvolupat l'àrea de Gent Gran. A més, els Serveis Socials responen a un ampli ventall de necessitats a través de l'impuls a iniciatives que promouen la participació de la gent gran, el suport en l'autonomia de les persones, la defensa dels seus drets i la sensibilització social, entre altres actuacions.

Serveis propis de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

Altres serveis i recursos especialitzats relacionats amb Gent Gran:

 


Servei de teleassistència domiciliària

Destinat a totes les persones que viuen soles amb problemes de salut o mobilitat i/o persones que visquin en companyia d'altres persones que també tinguin dificultats. És un servei que té l'objectiu de donar seguretat, tranquil·litat i acompanyament, que funciona les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. Funciona a través de la línia telefònica i permet a l'usuari, davant d'una situació d'emergència, tan sols prement un botó, establir contacte verbal directe i immediat amb una central receptora, que li oferirà la resposta més adient a les seves necessitats.

Per a més informació, cliqueu aquí.

 


 

Serveis d'atenció domiciliària

Té com a finalitat permetre el manteniment en el propi medi d'aquelles persones i famílies que pateixen algun element de dependència o alguna limitació. Consisteix en un conjunt d'activitats que es realitzen a la llar de l'usuari, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a persones o famílies en situació de manca d'autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials.

Per a més informació, cliqueu aquí.

 


 

Ajudes tècniques


El servei de préstec d'ajudes tècniques de l'Ajuntament d'Arenys de Munt presta aparells per millorar la vida diària i fer les activitats quotidianes. S'ofereix la cessió a les persones dependents, entre d'altres, de caminadors, agafadors, cadires de dutxa, etc.

Per rebre'n més informació, adreceu-vos a les oficines de Serveis Socials, al carrer Sant Pau n. 2 d'Arenys de Munt, trucant al telèfon 93 793 77 10 o enviant un correu a ssocials@arenysdemunt.cat.

 

 

 

 


 

Menjador social

El menjador social és un projecte social que es va iniciar l'1 de desembre del 2008, a través de les regidories d'Acció Social i de Gent Gran. El projecte està adreçat tant a les persones majors de 65 anys com a aquelles persones menors de 65 anys amb risc d’exclusió social. Es tracta d’atendre les persones que estan soles oferint-los la possibilitat de fer un àpat calent en un espai de convivència en el qual troben companyia.

L’espai del menjador social està ubicat dins la Residència Nostra Sra. del Remei, al carrer Nou n. 2, i s’hi ofereixen àpats a l’hora de dinar de dilluns a divendres.

Per poder anar a fer el dinar al menjador social, us heu d’adreçar als Serveis Socials Bàsics del municipi, al carrer Sant Pau n. 2. Per a més informació, cliqueu aquí.
 


 

Pensió no contributiva per jubilació

 

Prestació econòmica individualitzada de caràcter periòdic a favor de persones més grans de 65 anys sense recursos econòmics suficients i que no puguin acollir-se al sistema contributiu de pensions.

La quantia de la prestació, atorgada per la Generalitat de Catalunya, és variable i depèn dels ingressos personals de la persona sol·licitant i dels ingressos dels familiars amb qui convisqui.

Per rebre'n més informació, adreceu-vos a les oficines de Serveis Socials, al carrer Sant Pau n. 2 d'Arenys de Munt, trucant al telèfon 93 793 77 10 o enviant un correu a ssocials@arenysdemunt.cat.

 


 

Ajut pel manteniment de despeses bàsiques de la llar

Prestació permanent de dret subjectiu per a aquelles persones que, tot i ser pensionistes de les prestacions de mort i supervivència del sistema de la Seguretat Social, no poden atendre, amb els seus ingressos, les despeses pròpies del manteniment dels serveis de la llar habitual que compartien amb la persona causant.

L'ajut és titularitat de la Generalitat de Catalunya i té com a objectiu permetre a la persona sol·licitant conservar una vida independent.

Per rebre'n més informació, adreceu-vos a les oficines de Serveis Socials, al carrer Sant Pau n. 2 d'Arenys de Munt, trucant al telèfon 93 793 77 10 o enviant un correu a ssocials@arenysdemunt.cat.

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07-07-2020 11:46