Oficina d'Habitatge


L'Oficina d'Habitatge d'Arenys de Munt està oberta dos dimecres al mes; el seu horari és de 9 a 14 h i es troba ubicada a la seu dels Serveis Socials Bàsics, al c/ Sant Pau, 2.

El seu objectiu principal és donar resposta a aquelles necessitats cada cop més creixents de les polítiques locals d'habitatge per:

  1. Fomentar un accés assequible a l'habitatge
  2. Impulsar la rehabilitació dels habitatges de la comarca
  3. Dinamitzar el mercat de lloguer
  4. Tramitar ajuts de lloguer
  5. Crear una borsa d'habitatges desocupats del territori i dinamitzar el mercat de lloguer
  6. La promoció del manteniment i la rehabilitació del parc d'habitatges

Per a més informació, podeu consultar l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-07-2021 08:10