Pla d'Evacuació d'Urbanitzacions


L'Ajuntament, en col·laboració amb l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) i la Diputació de Barcelona, ha redactat el pla d'evacuació de les urbanitzacions Collsacreu, Tres Turons i Santa Rosa dels Pins. Aquest pla té com a objectiu principal garantir la seguretat dels veïns i veïnes en cas d'incendi forestal. El pla conté els següents documents:

1) Un quadern d'autoprotecció que recull:

  • Les precaucions bàsiques per evitar els incendis forestals.
  • Com han de preparar la casa i la parcel·la per reduir el risc d'incendi.
  • Com s'ha d'actuar en cas d'incendi forestal.

2) Un plànol d'evacuació per utilitzar en cas d'emergència que indica:

  • El recorregut principal que heu de seguir.
  • El centre de recepció on us heu de dirigir.

La seguretat és responsabilitat de tots, administracions i ciutadans. Per això l'Ajuntament recomana llegir atentament les instruccions descrites en el quadern d'autoprotecció i penjar el plànol d'evacuació en un lloc visible (per exemple, darrere la porta d'entrada del vostre habitatge), per tal de poder-lo utilitzar en cas d'emergència.

Al quadern hi ha una fitxa d'evacuacions especials. És molt important que sigui retornada a l'Ajuntament si vostè o alguna de les persones que viu a casa seva es troba en algun dels casos que es descriuen.

Podeu baixar-vos els següents documents:

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23-07-2020 08:21