Oficina d'Atenció a la Vila


Aquest servei municipal es troba a la planta baixa de l'Ajuntament d'Arenys de Munt i fa d'intermediari entre les diferents àrees de l'Ajuntament i la ciutadania.

L'objectiu de centralitzar a l'entrada del consistori l'atenció als vilatans i vilatanes és per evitar desplaçaments innecessaris pels diferents departaments de l'Administració municipal. L'acarament de fotocòpies, entrada d'instàncies, l'alta al cens d'animals domèstics o la informació sobre els serveis municipals també són tasques pròpies de l'OAV.

 

Funcions:

Entre les tasques més importants que desenvolupa l'oficina, hi ha:

  • Informació general
  • Coordinació del registre d'entrada i sortida de documents
  • Padró municipal: altes i baixes
  • Certificats d'empadronament
  • Canvis de domicili
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-07-2023 14:59