Ajut i suport a la població ucraïnesa


Informació sobre la guerra a Ucraïna

L'Ajuntament d'Arenys de Munt es manté amatent a les necessitats que puguin sorgir a cada moment dins la campanya d'emergència impulsada per la Generalitat per donar suport a la població ucraïnesa. 

Des del municipalisme es recorda a la ciutadania que la millor manera d'assegurar-se que els recursos que arriben a destí siguin convertits en ajuda real és vehicular-los a través d'organitzacions que treballen en el terreny. Per això, d'acord amb el Govern de la Generalitat, es demana a la població que NO faci enviaments d'aliments, roba o medicaments i utilitzi les vies alternatives que es recullen en aquesta infografia.

També s'insisteix que NO és aconsellable el trasllat de persones com a iniciativa particular i es recorda que hi ha entitats expertes en l'acolliment de persones refugiades, que garanteixen la seva atenció especialitzada, al llarg del circuit i fins a la tramitació administrativa regular al país d'acollida.

Els ajuntaments posaran a disposició de la Generalitat els seus allotjaments d'acollida comunitaris, per si cal acollir les persones refugiades que puguin arribar en un futur. En cas que fos necessari, l'Ajuntament d'Arenys de Munt està preparat per activar una crida a la ciutadania per demanar la seva col·laboració en aquesta acollida.

La col·laboració municipal també es fa extensiva a tota la ciutadania d'Arenys de Munt, que hi pot col·laborar fent aportacions als comptes oberts pel Fons Català de Cooperació Internacional. Les persones que vulguin contribuir a la campanya  poden fer-ho de la següent manera:

 •  Per transferència bancària al compte del FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT obert al BBVA, codi IBAN: ES91 0182 6035 4102 0160 8531
 • Per transferència bancària al compte del FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT obert a CaixaBank, codi IBAN: ES79 2100 3200 9625 0002 962

Per a aquelles entitats i empreses que es vulguin sumar al suport econòmic, des del Fons català posen a disposició aquest formulari.

Per a més informació, podeu consultar:

LLISTAT DE PROGRAMES O AJUTS QUE ES PODEN SOL·LICITAR, DOCUMENTS I ALTRES INFORMACIONS

1. Sol·licitud d’informació i emergències

 • Telèfons: 012 / 00 34 93 214 21 24 des de l’estranger (inclou atenció en ucraïnès).
 • Adreces electròniques de contacte:
  • Departament d’Acció Exterior i Govern Obert; atenció relacionada amb catalans a la zona en conflicte: emergencies.exteriors@gencat.cat.
  • Departament d’Igualtat i Feminismes, Servei d’Atenció a Persones Migrades i Refugiades amb assessorament jurídic per tramitar la sol·licitud d’asil a l’Estat Espanyol, serveis de traducció i assistència psicològica: comiteacollida.igualtat@gencat.cat.

2. Ciutadans que volen enviar ajuda a Ucraïna

Davant la voluntat de la ciutadania d’oferir suport a la població afectada pel conflicte, el Govern de Catalunya, en la línia que estableixen la majoria d’organitzacions internacionals, destaca que la manera més efectiva de canalitzar l’ajuda és fent aportacions econòmiques a les entitats especialitzades que ja treballen sobre el terreny. En aquest sentit, es posa a disposició una llista d’algunes ONG catalanes i els organismes multilaterals que donen resposta a la crisi humanitària a Ucraïna:

 • Fons Català de Cooperació al Desenvolupament • Comitè Català per als Refugiats, Catalunya amb ACNUR • Fundació Acció contra la Fam • Creu Roja • Metges del Món • Farmamundi • Fundació Save the Children • Metges sense Fronteres
 • Podeu consultar-ne la llista completa, que s’actualitzarà periòdicament, al web següent: cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/que-fem/accio-humanitaria/ucraina/
 • En cas que ja s’hagi recollit material humanitari, el Consolat General d’Ucraïna a Barcelona ha habilitat una nau al port de Barcelona per poder-l’hi dipositar. Ho coordina el Consolat d’Ucraïna a Barcelona, operatiu a partir de dilluns 7 de març de 2022.

3. Ciutadans ucraïnesos que es trobaven a Catalunya per motius laborals o de turisme en el moment d’esclatar el conflicte

El Govern de la Generalitat ha posat a la seva disposició un servei d’albergs de la xarxa Xanascat que ofereix de manera temporal allotjament i manutenció, així com assistència mèdica i psicològica a aquells ciutadans ucraïnesos que es trobaven de pas a Catalunya i no poden tornar al seu país. L’accés als albergs es coordina amb el Consolat General d’Ucraïna a Barcelona. Adreça electrònica: gc_esb@mfa.gov.ua.

4. Dependències de la Policia Nacional a Catalunya per a la tramitació de sol·licituds de protecció temporal de persones desplaçades

Document del Ministeri de l'Interior amb com demanar cita i la relació de dependències de la Policia Nacional a Catalunya per a la tramitació de la sol·licitud de protecció temporal. En el cas de la província de Barcelona, només han habilitat un punt a la Fira de Barcelona.

En relació amb aquesta protecció temporal, el mateix  Ministeri de l'Interior disposa de documents en quatre llengües on expliquen, entre altres, qui hi té dret i la documentació que cal aportar; ho trobareu a: http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/ucrania-proteccion-temporal.

5. Atenció sanitària a les persones d'Ucraïna amb protecció temporal i vacunació COVID-19

Web amb informació a la pàgina del Servei Català de la Salut, on trobareu el formulari de sol·licitud d'accés a l'assistència sanitària de cobertura pública a les persones sol·licitants o amb reconeixement de protecció temporal afectades pel conflicte a Ucraïna: https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/qui-te-acces-al-sistema-sanitari-public/acces-persones-proteccio-temporal-conflicte-ucrania/.

Més informació a la notícia publicada per l'Ajuntament d'Arenys de Munt.

6. Protocol d’acollida d’alumnat desplaçat de la guerra de Rússia contra Ucraïna als centres educatius

7. Validesa dels permisos de conduir de les persones refugiades d'Ucraïna

Document del Ministeri de l'Interior sobre la validesa del permisos de conduir de les persones refugiades ucraïneses.

8. Control i seguiment sanitari de les mascotes vingudes d'Ucraïna

9. Llista de traductors/es i intèrprets jurats/des nomenats/des pel Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació

Llistat oficial del Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació sobre les persones que poden fer una traducció jurada. A la pàgina 1.261 hi ha la relació de traductors/es de l’ucraïnès. Com veureu, només n’hi ha tres i cap a Catalunya. En tot cas, cal valorar si cal o no traducció jurada quan calgui fer una traducció, segons es demani per part de qui necessiti document traduït. Per altra banda, en cas que el document sigui bilingüe ucraïnès-rus, es poden cercar opcions de traducció jurada de rus, que n'hi ha més.

10. Formulari de Creu Roja sobre “Com trobar un familiar a Ucraïna”, adreçat a la població ucraïnesa que està a l’Estat

11. Formulari per enviar llocs que es podrien utilitzar per allotjar persones procedents d’Ucraïna

En cas que tingueu coneixement d’equipaments grans (hotels, albergs, seminaris...) que es podrien utilitzar per allotjar persones procedents d’Ucraïna, podeu feu arribar la informació enviant aquest formulari emplenat al correu info.ucraina@fonscatala.org.

12. Web de la Generalitat

Web de la Generalitat centrat en informació sobre el conflicte i la gestió de l’acollida de persones refugiades: https://web.gencat.cat/ca/ucraina. Aquest enllaç també està habilitat en ucraïnès.

13. Nota informativa sobre l'acollida de persones que fugen de la guerra d'Ucraïna

Nota informativa publicada per la Secretaria d’Estat i Migracions en relació amb l'acollida de persones que fugen de la guerra d'Ucraïna o que no poden retornar a Ucraïna a causa d'aquesta.

14. Guia per a desplaçats/des ucraïnesos/es

Guia elaborada pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions amb informació per a desplaçats/des ucraïnesos/es a Espanya.

15. Infografia sobre l’acolliment d’infants i adolescents d'Ucraïna sense tutors/es legals

Infografia del Departament de Drets Socials sobre l’acolliment d’infants i adolescents d'Ucraïna sense tutors/es legals.

16. Notificació de la situació d’infants i adolescents provinents d’Ucraïna

Model d’informe per notificar la situació d’infants i adolescents provinents d’Ucraïna, per si es detecta algun cas del qual calgui regularitzar la situació d’acolliment. Aquest formulari caldria fer-lo arribar amb les dades que estiguin a vostre abast al correu dgaia.dso@gencat.cat. Podeu adjuntar la documentació identificativa i els informes que cregueu pertinents.
 

També podeu accedir a una carpeta de Google Drive amb tota la documentació.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24-03-2022 14:39