Habitatge


L'Ajuntament d'Arenys de Munt manté un conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per prestar el servei d'habitatge al municipi.

A l'Oficina d'Habitatge disposem d'uns serveis a mida per respondre a les necessitats de les persones pel que fa a l'habitatge. Aquí trobareu ajuts, serveis d'assessorament i mediació, programes de lloguer públic i altres recursos.

Des de l'Ajuntament treballem intensament per implementar una política d'habitatge que no només doni resposta a la situació d'emergència habitacional viscuda els darrers anys, sinó que sigui preventiva i al mateix temps innovadora, per tal d'afrontar el futur del dret a l'habitatge a la vila.

És per això que, per afrontar la complexitat dels problemes, la nova política municipal d'habitatge implica treballar des de diferents àmbits, com ara la incorporació d'habitatges buits al parc de lloguer social i assequible.

Oficina d'Habitatge

L'oficina d'habitatge d'Arenys de Munt està oberta 2 dimecres al mes; el seu horari és de 9 a 14 h i es troba ubicada a la seu dels Serveis Socials Bàsics, al c/ Sant Pau, 2.

Serveis que ofereixen: l'objectiu principal és donar resposta a aquelles necessitats cada cop més creixents de les polítiques locals d'habitatge per:

  1. Fomentar un accés assequible a l'habitatge
  2. Impulsar la rehabilitació dels habitatges de la comarca
  3. Dinamitzar el mercat de lloguer
  4. Tramitar ajuts de lloguer
  5. Crear una borsa d'habitatges desocupats del territori i dinamitzar el mercat de lloguer
  6. La promoció del manteniment i la rehabilitació del parc d'habitatges

Per a més informació, també podeu consultar l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Reglament d'Habitatges Desocupats

En el Ple del 13 de novembre de 2014 es va aprovar el Reglament d'Habitatges Desocupats amb caràcter permanent, per tal d'incentivar-ne la incorporació al mercat de lloguer social. Aquest reglament es va redactar a partir d'una proposta d'acord consensuada entre les formacions polítiques del municipi (CUP, ERC, CiU i PSC) i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH).

La finalitat del reglament és garantir el dret de l'habitatge a la nostra vila, en uns moments en què hi ha gran quantitat d'habitatges buits en mans d'entitats financeres, fruit dels desnonaments hipotecaris. L'Ajuntament d'Arenys de Munt, si té constància que un habitatge està desocupat amb caràcter permanent, obrirà expedient administratiu amb una sèrie de condicions recollides en el reglament, crearà un registre municipal d'immobles desocupats i continuarà amb els criteris establerts i aprovats en aquest reglament.

El reglament recull les aportacions de la PAH i de tots els grups polítics municipals, i va ser consensuat i votat a favor per majoria absoluta.

Programa d'Actuació Municipal d'Habitatge

Programa d'Actuació Municipal d'HabitatgeEl Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge (PAMH) analitza la problemàtica de l’habitatge a la nostra vila per arribar a unes conclusions i, finalment, conclou amb propostes perfectament viables per dur a terme, sempre depenent de la situació social i econòmica del poble.

El PAMH s’ha fet gràcies a una subvenció de Diputació, en sis sessions de treball d’unes dues hores de durada cadascuna, on han assistit tècnics de diversos departaments, part política, personal de Diputació i l’equip redactor.

Aquest document, que podeu trobar aquí, és un full de ruta a curt, mitjà i llarg termini amb el qual la Regidoria d’Habitatge treballarà juntament amb el departament de Serveis Tècnics. La feina duta a terme per l’equip redactor també inclou una eina de treball que es va actualitzant des de Serveis Tècnics a mesura que es van assolint les fites descrites al PAMH, una eina molt útil per poder treballar.

Responsable polític

Dades

Adreça Rambla Francesc Macià, 59 08358 Arenys de Munt

Telèfon 937937980

Fax 937950630

Correu electrònic urbanisme@arenysdemunt.cat

Horari hores convingudes