Sistemes Informàtics


Sistemes Informàtics


La Regidoria de Sistemes Informàtics és conscient de la importància que tenen els avenços tecnològics a la societat del segle XXI; l'Administració local s'esforça a utilitzar aquestes innovacions al servei del vilatà.

La nostra regidoria vol incidir en la vida professional, acadèmica, social i cultural de la població, i de manera transversal, en col·laboració amb les diferents regidories d'aquest govern municipal, treballarà perquè l'ús de les noves tecnologies sigui una realitat, evitant que es converteixin en un motiu d'exclusió social.

El seu objectiu principal és aconseguir que l'Ajuntament d’Arenys de Munt pugui assolir una gestió òptima dels seus recursos i, per tant, la millora dels processos administratius i el servei que es proporciona als vilatans, per mitjans telemàtics en la realització de tràmits o gestions en línia.

La línia de treball de la regidoria es basa en assolir el rol d'agent principal i motor en la modernització i desenvolupament local. Els seus eixos estratègics es basen en:

  • Organització i processos de tramitació electrònica
  • Direcció tècnica en les implantacions de projectes tecnològics, com la wifi municipal, la xarxa Lora, etc.
  • Gestió i custòdia de les dades corporatives
  • Gestió de la seguretat per nivells
  • Manteniment i millora dels sistemes informàtics
  • Programació d'aplicacions multiplataforma
  • Gestions vinculades amb la protecció de dades personals (LOPD)
  • Desplegament de xarxes de comunicació municipals