Economia i Hisenda


Podeu consultar les dades econòmiques, pressupostàries, de finançament i endeutament de l'Ajuntament d'Arenys de Munt al web de transparència, Govern Obert.

També podeu consultar les diverses dades en aquest enllaç de la Diputació de Barcelona.

En aquest apartat de dades de transparència es dona la informació més rellevant pel que fa a dades econòmiques, pressupostàries, de finançament i d'endeutament de l'Ajuntament d'Arenys de Munt.

Economia i Hisenda. Qui som?

La principal tasca que es desenvolupa en aquest departament és la confecció, el seguiment i el control del pressupost municipal. Aquest instrument econòmic i financer és l'eina bàsica per assolir les actuacions i inversions previstes des de cadascuna de les àrees d'aquest ajuntament. Les principals competències que es desenvolupen des d'aquesta àrea són les següents:

  • Elaboració, execució i liquidació del pressupost municipal.
  • Redacció dels comptes generals.
  • Redacció i tramitació de les ordenances fiscals.
  • Gestió de la comptabilitat municipal.
  • Gestió dels impostos, taxes, preus públics, contribucions especials i altres ingressos de dret públic. Aquesta competència es desenvolupa coordinadament amb l'Oficina de Recaptació de Tributs de la Diputació de Barcelona.
  • Gestió de la tresoreria municipal.

Podeu consultar les dades econòmiques, pressupostàries, de finançament i endeutament de l'Ajuntament d'Arenys de Munt al web de transparència, Govern Obert.

També podeu consultar les diverses dades en aquest enllaç de la Diputació de Barcelona.

En aquest apartat de dades de transparència es dona la informació més rellevant pel que fa a dades econòmiques, pressupostàries, de finançament i d'endeutament de l'Ajuntament d'Arenys de Munt.

Compte genera 2021

Responsable polític

Dades

Adreça Rambla Francesc Macià, 59 08358 Arenys de Munt

Telèfon 937937980

Horari Hores convingudes