Infància i adolescència


Els Serveis Socials Bàsics de l'Ajuntament d'Arenys de Munt treballen per cobrir les necessitats bàsiques i prevenir les situacions de risc dins el marc familiar, escolar i del lleure.

Es realitza també un treball col·laboratiu amb els centres educatius per donar suport i crear programes d'atenció a aquelles famílies amb necessitats personals i/o amb situació de risc, mitjançant seguiments individualitzats.

Les ajudes que es gestionen des de Serveis Socials són:

 • Beques de menjador escolar
  Es troben gestionades pel Consell Comarcal del Maresme, però es poden tramitar des de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Arenys de Munt.
 • Ajuts/beques per a sortides escolars
  Ajudes previstes en el reglament d'ajudes socials urgents de l'Ajuntament. Per a més informació, cliqueu aquí.
 • Altres serveis especialitzats relacionats amb infància i adolescència:
   
  • Xarxa d'Atenció a la Infància, Adolescència i Família
   La Xarxa d’Atenció a la Infància, Adolescència i Família estableix els principis de treball en xarxa entre les diferents administracions que treballen amb infants i famílies, per tal de coordinar-se, crear projectes i línies de treball comunes al voltant de la infància en risc. És una xarxa comarcal, que es concreta en una xarxa municipal.
   Hi participen els Serveis Socials de l’Ajuntament, el Departament de Salut, el Departament d’Ensenyament i Mossos d’Esquadra, entre d’altres. Per a més informació, cliqueu aquí.

    
  • Infància Respon 116 111
   Servei d’atenció telefònica gratuïta i permanent per a la prevenció i detecció dels maltractaments infantils. Està adreçat a infants, adolescents, adults i professionals de l’àmbit de la infància, per donar resposta a les situacions de maltractament infantil i per a la seva prevenció.

   És un servei que funciona els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia per a tot el territori de Catalunya.
   Per a més informació, cliqueu aquí.

    
  • Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)
   Servei adreçat a la població infantil dels 0 als 6 anys, que manifesten trastorns o dificultats en el seu desenvolupament o que es troben en situació de risc de patir-les, i a totes les famílies que vulguin consultar sobre el desenvolupament del seu fill com a suport a la criança.

   La família pot accedir al servei per iniciativa pròpia, abans de que l'infant hagi complert els 4 anys, o bé ser derivada a través de qualsevol dispositiu de zona (pediatres, llars d'infants, escoles, hospitals, serveis socials...).


    
  • Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)

   Servei especialitzat d'atenció psiquiàtrica i de salut mental i de suport a l'atenció primària de salut, adreçats a la població infantil i juvenil, dels 0 als 18 anys, que presenten un trastorn mental i que, per la seva gravetat i/o complexitat, no poden ser atesos solament dins l'àmbit dels serveis d'atenció primària de salut.

   L'accés al CSMIJ pot ser fet a través del metge de capçalera o pediatra del CAP, també des dels Equips d'Assessorament Psicopedagògic (EAP), des dels Serveis Socials o qualsevol altre institució assistencial relacionada amb la infància o adolescència.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07-07-2020 13:02