Subvencions d'Igualtat / Dona / LGBTI

Ajudes i subvencions any 2022

SUBVENCIONS PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Terminis
De sol·licitud: del 16 de juny al 15 de juliol de 2022
De justificació: fins al 31 de març de 2023

Documentació
Bases específiques reguladores
Edicte de publicació de la convocatòria al BOP

Formularis
Per a la sol·licitud:
- Instància
- Memòria del projecte a realitzar
- Pressupost previst del projecte
- Dades bancàries
- Declaració responsable

Per a l'acceptació:
- Formulari d'acceptació

Per a la justificació:
- Formulari de justificació

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-04-2023 11:39