Educació


L'educació és la pedra angular que sustentarà el nostre edifici social del futur. També és l'eina que més ha de contribuir a fer-nos més iguals i més tolerants com a persones i, alhora, més avançats com a poble.

Des de l'àrea d'Educació es porten a terme diverses iniciatives, algunes en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, com ara les activitats de Coneguem els Nostres Parcs o Viu el Parc. Igualment, en col·laboració amb aquest ens supramunicipal, es va editar el llibre del poble Arenys de Munt: Una història, un paisatge.

D'altra banda, es col·labora en el manteniment i en adquisicions d'equipaments per als centres escolars de primària i es canalitza una bona part de l'actuació a través del Consell d'Educació Municipal. Una altra tasca encomanada és la de col·laborar amb la Generalitat de Catalunya en el fet cabdal d'ajustar l'oferta de places escolars a les necessitats i previsions de nombre d'alumnes. En aquest sentit es va crear la segona escola de primària i s'ha impulsat l'ampliació de l'institut.

Equipaments

Telèfons d'interès

Responsable polític

Dades

Adreça Rambla Francesc Macià, 59 08358 Arenys de Munt

Telèfon 93 793 79 80

Fax 93 795 06 30

Horari Hores convingudes