Dades d'atur de novembre de 2020

Última revisió 03-12-2020 13:11
02/12/2020

L’atur al municipi aquest darrer mes ha tornat a baixar, aquest cop en sis persones. Tot i la bona dada, el total acumulat de persones que surten de l’atur al llarg de l’any, i especialment en els darrers tres mesos, encara no compensa les pujades que es van produir entre el febrer i el juny, i posteriorment a l’agost: al llarg de l’any han causat baixa de l’atur 87 persones, però han entrat en situació d’atur 137.

Respecte del novembre de 2019, l’atur ha augmentat en 86 persones (un 21,39% més).Cal dir que les variacions interanuals respecte del 2019, que parlen d’una tendència a la pujada de la població aturada en termes interanuals, s’han anat escurçat els mesos d’octubre i novembre, tant al municipi com a la resta d’àmbits que contemplem després del que va suposar l’aturada de l’activitat del passat mes de març.

Quadre 1: Variació mensual de l’atur des del 2014:

Dades d'atur novembre 2020

La sèrie de dades de persones aturades des del 2014 a Arenys de Munt ens mostra que els mesos de novembre són positius en termes d’atur, ja que aquest mes acostuma a baixar respecte de l’octubre. En aquest sentit, podem dir que aquest mes l’atur ha tingut el comportament habitual.

Podem parlar, doncs, d’un redreçament de la tendència negativa de les dades d’ocupació d’aquest any? A manca de més informació (dades d’empreses que reprenen l’activitat, tancament definitiu d’altres) i tal com expliquem al darrer punt de l’informe, el comportament positiu de l’atur a tot el país i en tots els àmbits territorials que comparem, inclòs el municipi, sembla degut, en part, al fet que la possibilitat que les empreses facin ERTOs ha fet que la manca de vitalitat de l’activitat econòmica no es reflecteixi en les dades d’atur, ja que aquestes no contemplen els treballadors que han estat objecte d’un expedient de regulació temporal d’ocupació.

Gràfic 1: Evolució de l’atur al municipi en els darrers 12 mesos

Dades d'atur novembre 2020

Atur a Arenys de Munt i els altres àmbits de referència

Com a Arenys de Munt, a la demarcació de Barcelona el nombre de persones aturades ha baixat. Per contra, a la comarca i al total de Catalunya les xifres d’atur registrat han augmentat. Tot i que, en valors relatius, aquest augment és petit, la variació anual segueix sent a l’alça, però la diferència respecte al 2019 és més petita de la que hem vist altres mesos, com podem observar al quadre 2.

Quadre 2: Aturats del mes i comparativa territorial i evolució

Dades d'atur novembre 2020

Persones treballadores en situació d’ERTO

Dins les dades d’atur no hi ha incloses les persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació; aquestes persones sí que es troben incloses en el conjunt de demandants d’ocupació. Així, si al total de demandants d’ocupació li restem el nombre de persones aturades, podrem obtenir la xifra de persones en situació d’ERTO.

Quadre 3. Demandants, aturats i afectats per ERTO. Novembre 2020

Dades d'atur novembre 2020

Observant el quadre 3, veiem que el nombre de persones que són objecte d’ERTO és superior en tots els casos al nombre de persones aturades, i que entre un 60 i un 63% dels demandants d’ocupació són treballadors en ERTO. Aquesta dada ens fa palesa la situació crítica del teixit productiu.

Gràfic 2. Arenys de Munt. Demandants d’ocupació; aturats i en ERTO

Dades d'atur novembre 2020

Si ens fixem específicament en els demandants d’ocupació del municipi, veiem que només el 37% són persones aturades i el 63% són treballadors en situació d’ERTO i cobren total o parcialment una prestació pública, atès que les respectives empreses no es poden fer càrrec dels seus sous a causa de la manca d’activitat o la reducció d’aquesta. A primera vista, això ens parla d’una activitat econòmica força afectada per la crisi deguda a la pandèmia. Com sempre, haurem de veure l’evolució de les dades per tal de definir les tendències.

Font de les dades:
Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya: Nota d’atur registrat de novembre de 2020.
Dades d’atur per municipis i comarques, novembre 2020
Consultes interactives del mercat de treball i relacions laborals: Atur registrat i demandes d’ocupació, novembre 2020