El Consultori Local d'Arenys de Munt redistribueix el nombre de ciutadans assignats a cada professional per millorar l'atenció als usuaris

Última revisió 11-12-2020 11:31
11/12/2020

Des de fa unes setmanes, el Consultori Local d’Arenys de Munt compta amb una nova professional. Gràcies a aquesta incorporació, s’ha pogut dur a terme una redistribució del nombre de ciutadans que té assignat cada un dels professionals que hi presten atenció.

La redistribució suposa un guany important per als usuaris, ja que permet que els professionals tinguin assignat un nombre menor de ciutadans i que, per tant, puguin oferir un millor servei assistencial a la població d’Arenys de Munt.

Ja s’ha avisat per carta a la població a la qual s’ha assignat un professional mèdic diferent al que tenia fins ara. En el cas que, en fer la reassignació, la unitat familiar hagi quedat repartida en professionals diferents, es pot contactar amb la Unitat d’Atenció a la Ciutadania del consultori perquè la reagrupin amb el nou professional assignat.

La redistribució de la població assignada es fa en base a criteris que permeten mantenir una estructura de complexitat similar pel que fa a edat, gènere i malalties dels usuaris. Així s’aconsegueix garantir que la càrrega assistencial dels diferents professionals sigui similar i, per tant, poder mantenir l’atenció de forma adequada.

Recordem que les vies d’accés per contactar amb el consultori són el telèfon 93 326 89 01, de dilluns a divendres de 8 a 22 h, o a través del web http://citapreviasalut.cat/.