Arxiu municipal

El Servei d'Arxiu Municipal (SAM) és el servei que s'encarrega de la gestió, el tractament, l'organització, la conservació i la difusió de tota la documentació que genera l'Ajuntament en l'exercici de les seves funcions i competències.

Els serveis que ofereix són:

  • Accés a la informació pública
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació
  • Visites per a escoles

Persones destinatàries: qualsevol ciutadà a partir de 16 anys pot exercir el dret d'accés a la informació pública. Sense restriccions d'edat per documentació de lliure accés.

Cost per a l'usuari: gratuït. En cas de còpies en suport paper, segons l'ordenança de còpies de documents.

Rbla. Francesc Macià, 59 08358 - Arenys de Munt

937937980

Última revisió 2023-08-28 10:59:55