Maria Àngels Gros i Argelés

Regidora d’Obres Públiques, Nous Equipaments i Reformes d’Habitatges, Sostenibilitat, Igualtat / Dona / LGBTI i Sanitat

magros@ademunt.cat

Nascuda a Arenys de Munt l'any 1975. Mare de dues nenes.

Empresària i emprenedora en el sector de la construcció. Agent de la propietat immobiliària (API), és propietària d'una agència immobiliària en la qual fa la funció de directiva i cap de vendes.

Vinculada al món de la construcció des de sempre, ha gestionat l'empresa familiar codirigint-la durant 20 anys satisfactòriament. Experiència en gestionar habitatges en venda o lloguer, en rehabilitació i decoració i llarga trajectòria en promocions d'habitatges de petit i mitjà format. Avesada en la direcció i coordinació d'obres amb els diferents industrials. En el seu càrrec de codirectora portava la part de tramitació de documentació per a la promoció d'habitatges.

Voluntària en el teixit associatiu del poble formant part del grup pessebrista del Centre Moral durant alguns anys i més tard acceptant el càrrec de presidenta del Centre Moral d'Arenys de Munt, entitat de referència al poble.

És una política novella, sense experiència però amb molta motivació per posar el seu granet de sorra al poble on l'ha vist néixer i desenvolupar-se com a persona, el poble que estima.

 

Retribucions 2024

CONCEPTES Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL ACUMULAT 
Salari Brut 1.527,11 1.557,56 1.527,11 1.527,11                 6.138,89
Salari Net 1.326,55 1.356,33 1.325,88 1.325,88                 5.334,64
Despeses de telefonia 7,87 7,87 7,87 7,87                 31,48
Total despesa 1.534,98 1.565,43 1.534,98 1.534,98                 6.170,37

*L'import retingut (IRPF) és decisió de cada Regidor.

Declaració de patrimoni

 Patrimoni  
  Patrimoni immobiliari

Casa / Camprodon / 2006 / Hipoteca
Casa Arenys de Munt (50%) / 2021 / Herència
Pis Arenys de Munt (50%) / 2021 / Herència
Local  Arenys de Munt (50%) / 2021 / Herència

  Vehicles Toyota Corolla / 2021
  Dipòsits, valors, participacions i anàlogues

Dipòsit a BBVA
Dipòsit a BBVA
Dipòsit a BBVA
Dipòsit a BBVA
Dipòsit a BBVA
Préstec al BBVA

 

Declaració d'activitats

 Càrrec  Definició
Regidora  
Per compte propi a l'empresa ÈTICA IMMOBILIÀRIA, amb activitats immobiliàries  

 

Competències

Les facultats genèriques que es deleguen són:

  • Les referents al control i seguiment de les obres públiques (construcció i reforma d’equipaments municipals, construcció i reforma d’habitatge públic, urbanització de carrers i places), Sostenibilitat, Igualtat de Gènere i Sanitat, consultori municipal, desfibril·ladors, activitats promoció de la salut, gestió dels temes d’igualtat de gènere.

Les facultats específiques que es deleguen són:

  • Presidència de l’empresa pública municipal GUSAM SA.
  • Gestió del servei de cementiri (que inclou l’assignació de sepulcres, nínxols i columbaris, registre de permutes i transmissions, inhumacions i trasllats, serveis de manteniment, conservació i neteja, utilització temporal de sepulcres, nínxols i columbaris i la liquidació de les taxes que se’n deriven).
  • Dinamitzar les accions destinades al compliment de la normativa sobre igualtat de gènere.
  • Adjudicar contractes amb valor estimat inferior a 5.000 euros, una vegada siguin informats per Intervenció, en les aplicacions dels orgànics del pressupost municipal: 230, 330, 530 i 620.
  • Cancel·lar despeses en els orgànics esmentats.
  • De les resolucions delegades que pugui dictar, es donarà compte al Ple de forma mensual.
Maria Àngels Groserc

Et pot interessar

Última revisió 13-05-2024 09:56