Victòria Devesa i Jorge

Regidora a l'oposició

vdevesa@ademunt.cat

Nascuda el 26 de març de 1989 a Calella, casada i mare de 2 nens. Fa 16 anys que viu a Arenys de Munt.

Va estudiar a l'Institut Tres Turons d´Arenys de Mar, on es va treure el títol de l'ESO. Treballant des dels 16 anys, cuidant mainada, dependenta en supermercats i a diferents comerços locals. També ha treballat durant 7 anys en el món del lleure i a un estudi fotogràfic.

Actualment treballa en una escola pública fent de monitora i vetlladora, forma part de l'AFA de l'Escola Sant Martí.

Retribucions 2024

CONCEPTES  Gener  Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Regular Total Acumulat
Dietes meritades 430,00 640,00 325,00 325,00                   1.720,00
Dietes Cobrades 430,00 468,31 325,00 325,00                   1.548,31
Dietes Cobrades després d'impostos (IRPF 2%)* 421,40 458,94 318,50 318,50                   1.517,34
Despeses de telefonia 7,87 7,87 7,87 7,87                   31,48
Total despesa 437,87 476,18 332,87 332,87                   1.579,79

  *L'import retingut (IRPF) és decisió de cada Regidor.
 

Declaració de patrimoni

 Patrimoni  
  Dipòsits, valors, participacions i anàlogues

Dipòsit a BBVA (50%)
Dipòsit a BBVA (50%)

Declaració d'activitats

 Càrrec  Definició
Regidora a l'oposició  
Victòria Devesa Jorgelogotip junts

Et pot interessar

Última revisió 13-05-2024 10:05