Ensenyament d'adults

Servei que s'encarrega de donar resposta educativa a tota la ciutadania, amb especial èmfasi en la formació compensadora de dèficits educatius, tant pel que fa a perfeccionar les habilitats personals com en la millora dels coneixements i capacitats professionals, la comprensió de l'entorn i la dinàmica participativa en la societat.

Línies de servei:

  • Ensenyament de llengües
  • Ensenyament d'informàtica
  • Ensenyament instrumental (lectura, escriptura, càlcul elemental)
  • Preparació de proves d'accés
  • Educació secundària per a persones adultes

Depèn d'Educació i de GUSAM.

Persones destinatàries

Joves a partir de 16 anys i adults sense límit d'edat

Punts de prestació

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-01-2021 12:37