Tractament de residus

Servei que s'encarrega de donar una solució integrada a la necessitat de gestió dels residus municipals.

Línies de servei:

  • Reducció dels residus
  • Reutilització
  • Reciclatge
  • Valorització energètica
  • Abocament

Depèn de Medi Ambient.

Persones destinatàries

Ciutadania, en general

Punts de prestació

Cost per a l'usuari

Gratuït

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-01-2021 13:10