Dades d'atur de juliol de 2022: el nombre més baix de persones aturades des de l'abril de 2008

Última revisió 03-08-2022 12:51
03/08/2022

A Arenys de Munt, respecte del mes passat, l’atur registrat ha baixat en 7 persones; hi ha 352 persones residents inscrites al SOC (quadre 1). 

Quadre 1: Variació mensual del nombre de persones aturades des del 2014
Dades d'atur juliol 2022

Es tracta del nombre més baix d’aturats al municipi des de l’abril de 2008 i la dada més baixa per a un mes de juliol des del 2007.

Al quadre 1 es reflecteix que els mesos de juliol l’atur a Arenys de Munt presenta un comportament positiu i acostuma a baixar, a excepció d’una important pujada que va tenir lloc l’any 2014 i un petit augment el 2019; l’any 2020 aquest mes s’iniciava una recuperació respecte a les dades negatives del primer semestre de l’any a causa de les restriccions de mobilitat provocades per la pandèmia.

Així, doncs, ens trobem que al municipi continua la tendència positiva quant al mercat de treball; diferent, com veurem més avall, de la situació de la resta d’àmbits del nostre voltant.

Si observem el gràfic 1, on apareix representat el nombre absolut de persones aturades els successius mesos de juliol des de l’any 2014, el nombre d’aturats d’aquest 2022 és el millor de la sèrie. D’aquesta manera, es millora la xifra de l’any 2019 (l’any anterior a la pandèmia).

Gràfic 1: L’atur al municipi els mesos de juliol

Respecte del juliol de 2021 hi ha 71 persones aturades menys, i el nombre de persones aturades no només és el més baix de la sèrie mensual; es també el més baix dels darrers 12 mesos. Aquestes dades ens estant indicant una bona situació del mercat de treball, si més no pel que fa a les persones que busquen feina (gràfic 2).
El descens en la variació interanual és més moderat que el que veiem els passats mesos de maig i juny; és a dir, la diferència respecte de les xifres d’atur de l’any anterior és més petita que en els mesos anteriors.

Gràfic 2: Evolució de l’atur al municipi en els darrers 12 mesos
Dades d'atur juliol 2022

Atur a Arenys de Munt i els altres territoris de referència

Quadre 2: Aturats de juliol, comparativa territorial i evolució
Dades d'atur juliol 2022

A diferència del que veiem a Arenys de Munt, a la resta d’àmbits del nostre entorn la xifra de persones aturades ha augmentat, quan el que ha estat habitual els darrers anys era un descens de l’atur en aquest mes. Les variacions interanuals segueixen sent a la baixa en tots els territoris.

Tot i la pujada de l’atur, Catalunya tanca el mes amb la xifra d’atur més baixa per a un mes de juliol des del 2008.

Per sectors d’activitat, als serveis és on ha augmentat més el nombre de persones aturades registrades; a continuació l’agricultura, la indústria i la construcció. El conjunt de persones sense ocupació anterior és l’únic grup on l’atur ha caigut, a diferència del que veiem el mes anterior.

Territorialment, Barcelona i Girona presenten els creixements més acusats, seguides de lluny per Tarragona. Lleida és la única demarcació on l’atur ha disminuït.

Pel que fa al Maresme, veiem que l’atur ha augmentat respecte del juny, seguint la mateixa dinàmica que la resta d’àmbits territorials.

A la comarca l’atur ha pujat a 21 dels 30 municipis i ha baixat només a 9. Cal destacar que l’augment d’atur més destacat s’ha donat al Masnou i Premià de Mar, i Mataró torna a ser el municipi amb el descens més important. A tots els municipis les xifres de persones aturades registrades ha baixat respecte de fa dotze mesos.

Cal recordar que a les dades d’atur no hi ha incloses les persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació, per no ser considerades dins la classificació d’atur registrat.

 

Font de les dades: 
Observatori del Treball i Model Productiu. Generalitat de Catalunya:
• Nota d’atur registrat. Juliol 2022. Data d’actualització: 2/8/2022
• Atur per comarques i municipis. Dades de juliol 2022. Data d'actualització: 2/8/2022