Subvencions de Cultura i Educació

Ajudes i subvencions any 2024

SUBVENCIONS NOMINATIVES

Terminis
De sol·licitud: fins al 15 de setembre de 2024. Es recomana sol·licitar-les abans del 31 de maig.
De justificació: fins al 31 de març de 2025 o segons la data que s’estableix a la notificació de cada entitat

Documentació
Ordenança general de subvencions

Formularis

Per a la sol·licitud:
Instància
Memòria del projecte a realitzar
Pressupost previst del projecte
Dades bancàries
Declaració responsable

Per a la justificació:
Formulari de justificació

 

SUBVENCIONS PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Terminis
Del 23 de maig al 25 de juny de 2024

Documentació
Bases específiques reguladores
Edicte de publicació de la convocatòria al BOP

Formularis

Per a la sol·licitud:
Instància
Memòria del projecte a realitzar
Pressupost previst del projecte
Dades bancàries
Declaració responsable

Per a l'acceptació:
Formulari d'acceptació

Per a la justificació:
Formulari de justificació

Ajudes i subvencions any 2023

SUBVENCIONS NOMINATIVES

Terminis
De sol·licitud: fins al 15 de setembre de 2023. Es recomana sol·licitar-les abans del 31 de maig.
De justificació: fins al 31 de març de 2024 o segons la data que s’estableix a la notificació de cada entitat

Subvencions atorgades

Documentació
Ordenança general de subvencions

Formularis

Per a la sol·licitud:
Instància
Memòria del projecte a realitzar
Pressupost previst del projecte
Dades bancàries
Declaració responsable

Per a la justificació:
Formulari de justificació

 

SUBVENCIONS PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Terminis
Del 24 de maig al 26 de juny de 2023

Documentació
Bases específiques reguladores
Edicte de publicació de la convocatòria al BOP

Formularis

Per a la sol·licitud:
Instància
Memòria del projecte a realitzar
Pressupost previst del projecte
Dades bancàries
Declaració responsable

Per a l'acceptació:
Formulari d'acceptació

Per a la justificació:
Formulari de justificació

Ajudes i subvencions any 2022

SUBVENCIONS NOMINATIVES

Terminis
De sol·licitud: fins al 15 de setembre de 2022. Es recomana sol·licitar-les abans del 31 de maig.
De justificació: fins al 31 de març de 2023 o segons la data que s’estableix a la notificació de cada entitat

Documentació
Ordenança general de subvencions

Formularis

Per a la sol·licitud:
Instància
Memòria del projecte a realitzar
Pressupost previst del projecte
Dades bancàries
Declaració responsable

Per a la justificació:
Formulari de justificació

 

SUBVENCIONS PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Terminis
Del 25/5/2022 al 24/6/2022
Justificació: fins al 31 de març de 2023 o segons la data que s’estableix a la notificació de cada entitat

Documentació
Bases específiques reguladores
Edicte de publicació de la convocatòria al BOP

Formularis

Per a la sol·licitud:
Instància
Memòria del projecte a realitzar
Pressupost previst del projecte
Dades bancàries
Declaració responsable

Per a l'acceptació:
Formulari d'acceptació

Per a la justificació:
Formulari de justificació

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24-05-2024 12:30