Obert el termini dels ajuts per al lloguer per a persones amb escassos recursos econòmics

Última revisió 02-06-2023 13:40
02/06/2023

L’Ajuntament d’Arenys de Munt obre la convocatòria dels ajuts per al pagament del lloguer per a persones amb escassos recursos econòmics.

Des de l’Ajuntament es torna a fer una clara aposta per impulsar la millora de les situacions socioeconòmiques desfavorables per les quals estan passant algunes famílies del municipi en l’actual context d’incertesa econòmica.

Fins al 30 de juny restarà obert el període de presentació de les sol·licituds. Podran acollir-se a aquesta convocatòria les persones empadronades amb una antiguitat mínima de sis mesos a Arenys de Munt i que compleixin els següents requisits:

  1. Ser persona física i posseir la nacionalitat espanyola o la d’algun dels estats membres de la Unió Europea o tenir residència legal a Espanya.
  2. Ser titular com a arrendatari del contracte d’arrendament de l’habitatge, que ha d’estar ubicat a Arenys de Munt, i que ha d’estar formalitzat amb la propietat de l’immoble directament o amb el representant/administrador.
  3. L’habitatge de lloguer ha de constituir el domicili amb caràcter habitual i permanent, que s’acreditarà mitjançant empadronament.
  4. Que el conjunt d’ingressos bruts anuals del sol·licitant i dels que, segons el padró municipal d’habitants, convisquin amb ell no superi les quanties detallades a les bases i/o convocatòria.

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant el model normalitzat, que està disponible a l’apartat de subvencions del web de l’Ajuntament i a l’Oficina d’Atenció a la Vila.