Exposició al públic de llistes electorals provisionals

Última revisió 06-06-2023 08:51
05/06/2023

El dia 23 de juliol de 2023 hi ha convocades eleccions a Corts Generals. Per aquest motiu, entre els dies 5 i 12 de juny (ambdós inclosos) s’exposa al públic el llistat provisional del cens electoral per tal que qualsevol persona, dins d’aquest termini, pugui formular reclamació adreçada a la Delegació Provincial de Barcelona de l’Oficina del Cens Electoral sobre les seves dades censals.

Només es tindran en compte les reclamacions que es refereixin a la rectificació d’errors en les dades personals, als canvis de domicili dins la mateixa circumscripció o la no inclusió del reclamant en cap secció del cens de la circumscripció tenint dret a ser-hi. No es tindran en compte les reclamacions que comportin un canvi de residència d’una circumscripció a una altra si aquesta variació residencial s’ha efectuat amb posterioritat al 27 de febrer de 2023.

Aquestes reclamacions es poden presentar directament a la Delegació Provincial de Barcelona de l’Oficina del Cens Electoral o a través de l’Ajuntament.

L’imprès de sol·licitud de la reclamació es pot presentar des de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Arenys de Munt.