Arenys de Munt és un dels municipis on s'ha activat el nivell 3 de Pla Alfa per l'elevat risc d'incendi forestal

Última revisió 28-08-2023 08:57
23/08/2023

Davant les previsons meteorològiques i avisos per calor extrema, s’ha activat la fase d’alerta del Pla Alfa 3 per a Arenys de Munt davant del risc d’incendi forestal previst per a avui i fins al dia 25 d’agost. L’Ajuntament ha dictat aquest dimecres 23 d’agost un ban d’alcaldia en què s’anuncia el tancament dels accessos a les zones boscoses del municipi i a les pistes forestals a totes aquelles persones i vehicles que no estiguin vinculats a la zona.

Des de l’Ajuntament d’Arenys de Munt es demana a la ciutadania extremar les precaucions prop de zones boscoses, i en cas de veure foc o fum trucar ràpidament al telèfon d'emergències, 112.

La fase d’alerta del pla Infocat activat pel Departament d’Interior mitjançant la resolució INT/2953/2023, de 21 d’agost, estableix les següents prohibicions i restriccions:

 1. Encendre foc en tots tipus d'espais oberts.
 2. La suspensió temporal de totes les autoritzacions concedides per cremar rostolls, pastures permanents, restes de poda i restes silvícoles.
 3. Encendre foc en les àrees de descans de la xarxa de carreteres, així com en les zones recreatives i d'acampada, incloses les zones habilitades per a aquesta finalitat.
 4. La utilització de maquinària i equips en terrenys forestals i en les àrees rurals situades en una franja de 400 metres al voltant.
 5. La introducció o ús de material pirotècnic.
 6. Llençar o abandonar objectes en combustió o qualsevol classe de material susceptible d'originar un incendi.
 7. Activitats d'educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva.
 8. La restricció de les activitats vinculades a les colònies, estades i campus esportius i equivalents a l'entorn immediat de les edificacions on es faci la pernoctació.
 9. La restricció de les activitats vinculades als casals de vacances i casals esportius al nucli de població del municipi on es realitzen.
 10. La suspensió de les obres i intervencions a la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya i als seus vorals. Aquestes suspensions poden ser autoritzades de forma expressa i de manera excepcional pel Servei Català de Trànsit.
 11. La restricció de l'ús de bufadors, serres radials i similars a menys de 500 metres de zona forestal i a menys de 50 metres de terrenys agrícoles.
 12. La prohibició de la circulació del transport dels productes forestals dins del bosc, en l'horari comprès entre les 13 i les 20 hores.
 13. La limitació de la circulació motoritzada en el medi natural. Aquesta limitació no serà d'aplicació als residents ni a les activitats que per la seva naturalesa resultin inajornables.
 14. La suspensió de la sega de cunetes de les carreteres en els municipis durant el període de vigència d'aquesta resolució.
 15. Es recomana a totes les persones que resideixen o transiten pels municipis de Catalunya no inclosos en el contingut d'aquesta resolució l'aplicació de totes aquestes mesures establertes en els punts anteriors.

L'incompliment d'aquestes limitacions, restriccions i suspensions pot donar lloc a la imposició de les sancions previstes a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, i altres responsabilitats que es puguin derivar de l'ordenament jurídic vigent.

La relació de municipis que presenten perill molt alt o extrem, segons el mapa de perill d'incendi forestal del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i els municipis que tenen activat el Pla Alfa en nivell 3, a data d'avui, consta annexada a la citada resolució. Atès que es poden produir canvis en aquesta relació, segons l'evolució de la situació, cal consultar les dades actualitzades dels municipis afectats en aquestes pàgines: