Dades d'atur d'abril de 2023: descens generalitzat de l'atur

Última revisió 08-05-2023 14:46
08/05/2023

Aquest abril finalitza amb 370 persones aturades inscrites al SOC, que representen 9 menys que al març (quadre 1), malgrat que la taxa d’atur aquest mes és del 8,27%, 4 dècimes per sobre que fa un mes.

Quadre 1: Variació mensual del nombre de persones aturades des del 2014
Dades d'atur abril 2023

Gràfic 1: L’atur al municipi a l’abril
Dades d'atur abril 2023

Al gràfic 1 es veu que la xifra d’atur és la més baixa per a un mes d’abril des del 2019 i la segona més baixa de la sèrie des del 2014.

Respecte de fa 12 mesos, hi ha 16 persones aturades menys. Cal contemplar aquest descens dins la dinàmica normal dels mesos d’abril, en els que l’atur al municipi acostuma a baixar, a excepció dels anys 2020 i 2022 (quadre 1). Després que els dos darrers mesos l’atur fos més alt que 12 mesos abans, aquest mes la diferència respecte a l’abril del 2022 és de 17 persones aturades menys.

Al gràfic 2, que recull l’evolució de l’últim any de les xifres d’atur, veiem que aquest mes és pràcticament el mateix que al gener i l’agost del 2022.

Comparant-ho amb les xifres del darrer any, aquest mes hi ha 18 persones aturades més que al juliol i 16 menys respecte de l’abril, el millor i el pitjor mes dels darrers 12.

Gràfic 2: Evolució de l’atur al municipi en els darrers 12 mesos
Dades d'atur abril 2023

Atur a Arenys de Munt i els altres territoris de referència

Quadre 2: Aturats d’abril, comparativa territorial i evolució
Dades d'atur abril 2023

Com es pot veure al quadre 2, a la resta d’àmbits del nostre entorn la xifra de persones aturades ha vist un descens respecte del mes anterior i també respecte a fa un any.

L’atur registrat a les Oficines de Treball a Catalunya és la xifra més baixa per a un mes d’abril des del 2008; això s’està repetint des de la sortida de la pandèmia.

Respecte del març, les persones aturades cauen un 2,7%, seguint la pauta habitual de reducció en l’atur en aquest mes (exceptuant el període de crisi 2008-2009 i el 2020).

Territorialment, s’observa una reducció de l’atur a totes les demarcacions, principalment a Girona i Tarragona, mentre que a Lleida i Barcelona el descens és més moderat.

Pel que fa al Maresme, hi ha 20.853 persones registrades com a aturades; són 741 menys que el mes passat i 1.798 menys que fa un any. La reducció de l'atur s'ha reflectit en tots dos sexes i respecte dels dos períodes de referència. Aquestes reduccions han estat més intenses per al col·lectiu masculí.

Pel que fa l'edat, l'atur de la comarca està concentrat en el grup de persones de 55-64 anys (38,02%), tot i que s'ha reduït en tots els grups d'edat. L'atur juvenil (16-24 anys) és el que ha disminuït amb més intensitat respecte del març, mentre que, interanualment, ho ha fet en el tram de 35-44 anys.

Dels 30 municipis de la comarca, baixa a 26 i puja a 4. La taxa d’atur registral mitjana comarcal és del 9,89%; per municipis s’aprecia la bretxa entre la taxa més baixa (Tiana 4,84%; Cabrera de Mar 4,90%) i la més alta (Pineda de Mar 13,80%; Tordera 12,84%).

Com vèiem al primer paràgraf, la taxa d’atur d’aquest abril a Arenys de Munt és del 8,27%; tot i que és unes dècimes més alta que al març, segueix sent inferior a la mitjana del Maresme (9,89%).

 

Font de les dades: 
Observatori del Treball i Model Productiu. Generalitat de Catalunya:
• Nota d’atur registrat. Abril 2023. Data d’actualització: 4/5/23
• Atur per comarques i municipis. Dades d’abril 2023. Data d'actualització: 4/5/2023