Dades d'atur de febrer de 2024: petita pujada del nombre de persones aturades

Última revisió 06-03-2024 08:36
06/03/2024

Aquest mes de febrer l’atur ha pujat en 3 persones. Atès que al gener havia baixat en 3, les dades actuals són les mateixes amb les que vam tancar l’any 2023: 404 persones aturades inscrites al SOC com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) i una taxa d’atur del 8,68%. Respecte de fa un any, la variació és de 28 persones més.

Quadre 1: Variació mensual del nombre de persones aturades des del 2014
Dades d'atur febrer 2024

En els darrers 12 mesos la xifra més alta d’atur ha estat de 404 persones i s’ha donat en els mesos d’agost, novembre i desembre del 2023 i en el present mes.

Quant a variació interanual, des de l’octubre de 2022 al municipi es manté la constant a l’alça: cada mes el nombre d’aturats és més alt que el del mateix mes de l’any anterior.

Gràfic 1: Evolució de l’atur al municipi en els darrers 12 mesos
Dades d'atur febrer 2024

Al gràfic 1, on es recull l’evolució de l’atur al llarg del darrer any, s’aprecia com ha anat pujant progressivament a partir del maig passat.

Gràfic 2: Volum d’atur al municipi el mes de febrer des del 2005
Dades d'atur febrer 2024

Quant al còmput interanual, des del 2020 l’atur del febrer és superior al de l’any anterior, a excepció de l’any 2022. Enguany estem lluny de les xifres d’atur de la crisi mundial (anys 2009-2014) i el moment més cru de la pandèmia (2021), i més propers a les xifres que es donaven a la primera dècada del segle, que va ser un moment de conjuntura econòmica positiva (gràfic 2).

Atur als altres territoris de referència

Les Oficines de Treball de Catalunya, Barcelona i el Maresme han registrat aquest mes un descens generalitzat del nombre de persones inscrites com a demandants de feina.

Quadre 2: Aturats del gener, comparativa territorial i variació
Dades d'atur febrer 2024

A Catalunya les persones aturades representen el nombre més baix en un mes de febrer des de 2008.

Per sexe el descens és del 0,2% tant per homes com per dones. Quant a l’edat s’incrementa entre els menors de 25 anys i es redueix entre la resta de franges d’edat.

Per sectors, ha crescut especialment en el sector agrícola, mentre que la indústria experimenta la davallada més intensa, seguida per la construcció i finalment els serveis. Per demarcacions, es redueix a Barcelona, Lleida i Tarragona, i només creix a Girona.

Interanualment, la taxa de descens (-1,4%) és mes intensa que en els mesos precedents. Tot i això, en el conjunt de l’estat el descens ha estat més important (-5,2%).

Pel que fa al Maresme, hi ha 21.258 persones registrades com a aturades, 1 menys que el mes passat i 593 menys que fa un any. La taxa d’atur comarcal és del 9,75%.
Dels 30 municipis de la comarca, l’atur baixa a 10, augmenta a 17 i es manté a 3.

Font de les dades:
Observatori del Treball i Model Productiu. Generalitat de Catalunya:
• Nota d’atur registrat. Febrer 2024. Data d’actualització: 5/3/2024
• Atur per comarques i municipis. Dades de febrer 2024. Data d'actualització: 5/3/2024