Dades d'atur de gener de 2024: petit descens del nombre de persones aturades

Última revisió 05-02-2024 12:52
05/02/2024

L’inici de l’any ens ha portat un lleuger descens del nombre de persones aturades al municipi, que és de 401, i una taxa d’atur del 8,72%.

Respecte del desembre, hi ha 3 persones a l’atur menys; en canvi, interanualment, hi ha 33 persones més.

Quadre 1: Variació mensual del nombre de persones aturades des del 2014:
Dades d'atur gener 2024

Gràfic 1: Evolució de l’atur al municipi en els darrers 12 mesos:
Dades d'atur gener 2024

Al gràfic 1, on es recull l’evolució de l’atur mensualment al llarg del darrer any, s’aprecia com ha anat pujant progressivament respecte de fa 12 mesos, amb descens únicament al segon trimestre de l’any 2023, una important remuntada al tercer trimestre i un quart trimestre estable en la xifra més alta de l’any.

Quant a variació interanual, des de l’octubre de 2022 la constant és que cada mes el nombre d’aturats és més alt que el del mateix mes de l’any anterior.

Es podria resumir dient que l’any 2023 no ha estat un any excessivament positiu quant a l’atur, especialment la segona meitat de l’any.

Tot i que respecte a l’atur el gener no és un mes especialment bo, els dos darrers anys el nombre de persones aturades ha baixat respecte del desembre (vegeu el quadre 1).

Així, doncs, les dades d’atur registrat al municipi aquest mes són més positives que al darrer trimestre de 2023, ja que el nombre de persones inscrites al SOC ha baixat en termes intermensuals i la dada d’atur és la més baixa des del passat agost.

Observant el gràfic 2, veiem que la remuntada a la crisi pandèmica ha estat ràpida. Per una banda, l’atur d’enguany és similar al de gener de 2020, just abans de la COVID. Per altra banda, caldria remuntar-nos als anys anteriors a la crisi econòmica mundial per veure un volum d’atur similar al dels darrers tres anys.

Gràfic 2: Volum d’atur al municipi el mes de gener des del 2005:
Dades d'atur gener 2024

Atur als altres territoris de referència

Les Oficines de Treball de Catalunya, Barcelona i el Maresme han registrat aquest mes un augment del nombre de persones inscrites com a demandants de feina. Tot i la pujada, tant a la comarca com a Barcelona i a Catalunya hi ha menys aturats que al gener de 2023. A Catalunya el descens interanual de la xifra d’atur és del 1,3%.

Quadre 2: Aturats del gener, comparativa territorial i variació
Dades d'atur gener 2024

A Catalunya els mesos de gener la xifra d’atur normalment puja, però l’increment mensual d’enguany ha estat menor que el del 2023, i és la xifra més baixa per a aquest mes des de l’any 2008.

Per sectors, ha crescut especialment en els serveis, i per demarcacions augmenta a totes quatre províncies.

Pel que fa al Maresme, hi ha 21.259 persones registrades com a aturades, 248 més que el mes passat, i 701 menys que fa un any. La taxa d’atur comarcal és del 9,57%.

Dels 30 municipis de la comarca, l’atur baixa a 10, augmenta a 18 i es manté a 2.

Font de les dades: 
Observatori del Treball i Model Productiu. Generalitat de Catalunya:
• Nota d’atur registrat. Gener 2024. Data d’actualització: 2/2/2024
• Atur per comarques i municipis. Dades de gener de 2024. Data d’actualització: 2/2/2024