Dades d'atur de maig de 2023: nou descens generalitzat de l'atur

Última revisió 05-06-2023 13:35
05/06/2023

Després de l’augment del nombre de persones aturades dels mesos de març i abril, per segon mes consecutiu la xifra d’atur ha baixat. El mes de maig finalitza amb 364 persones aturades inscrites al SOC, 6 menys que al mes passat (quadre 1), i la taxa d’atur és del 8,01%, 2 dècimes per sota de la taxa d’abril.

Quadre 1: Variació mensual del nombre de persones aturades des del 2014:
Dades d'atur maig 2023

El maig a Arenys de Munt l’atur generalment baixa, a excepció de l’any 2020, com a conseqüència de l’aturada de l’activitat econòmica provocada per la pandèmia de COVID.

Gràfic 1: Atur al municipi mes de maig
Dades d'atur maig 2023

Segons es veu al gràfic 1, interanualment la xifra d’atur és dues persones més que al maig del 2022, la segona més baixa de la sèrie des del 2014.

Al gràfic 2, que recull l’evolució al llarg de l’últim any de les xifres d’atur, veiem que aquest mes és igual que al setembre del 2022 i pràcticament igual que al maig, abans i després de la temporada estiuenca.

Aquest maig hi ha 12 persones aturades més que al juliol del 2022 i 20 menys respecte de l’octubre, respectivament el millor i el pitjor mes dels darrers 12.

Gràfic 2: Evolució de l’atur al municipi en els darrers 12 mesos
Dades d'atur maig 2023


Atur a Arenys de Munt i els altres territoris de referència

Quadre 2: Aturats d’abril, comparativa territorial i evolució
Dades d'atur maig 2023

Com es pot veure al quadre 2, als altres àmbits del nostre entorn la xifra de persones aturades també ha tingut un descens respecte del mes anterior i respecte a fa un any.

La baixada del nombre de persones aturades ha estat, com a Arenys de Munt, força menys intensa a la que vam experimentar el passat mes d’abril, ja que llavors va coincidir amb la Setmana Santa i aquesta temporada es deixa notar en les dades d’ocupació i atur.

L’atur registrat a les oficines de Treball a Catalunya és la xifra més baixa des del juliol de 2008.

Territorialment, s’observa una reducció de l’atur a totes les demarcacions, principalment a Lleida i Girona. A Tarragona és menys acusat i el descens menor és a Barcelona.

Pel que fa al Maresme, hi ha 20.487 persones registrades com a aturades, 366 menys que el mes passat (la diferència al març va ser de -741) i 1.105 menys que fa un any (el mes de març la diferència interanual va ser de -1.798 persones).

Dels 30 municipis de la comarca, baixa a 23 i puja a 7, mentre que el mes passat baixava a 26 municipis.

Veiem, doncs, que tot i que les dades d’atur són positives intermensualment i interanual, el descens de l’atur s’està moderant. La raó caldrà buscar-la en diferents factors, com ara la influència de la temporalitat de la Setmana Santa al març i el fet que el ritme tan intens de descens de l’atur no es pot sostenir durant gaire mesos continuadament.

La taxa d’atur comarcal mitjana és del 9,44%. Per municipis es manté la important bretxa entre la taxa més baixa, aquest mes la de Cabrera de Mar (4,49%), i la més alta (Pineda de Mar 12,45%), bretxa de pràcticament 8 punts.

Com hem vist al principi de l’informe, la taxa d’atur a Arenys de Munt aquest mes és del 8,01% és a dir que segueix sent inferior a la mitjana del Maresme, com és habitual.
 

Font de les dades:
Observatori del Treball i Model Productiu. Generalitat de Catalunya:
• Nota d’atur registrat. Maig 2023. Data d’actualització: 2/6/2023
• Atur per comarques i municipis. Dades de maig 2023. Data d'actualització: 02/06/2023