Dades d'atur de març de 2024: el nombre de persones aturades es redueix

Última revisió 09-04-2024 10:25
09/04/2024

Al març l’atur s’ha reduït en 9 persones respecte del febrer, possiblement per l’efecte de les contractacions temporals de la Setmana Santa. Així, hi ha 395 persones aturades inscrites al SOC com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) i una taxa d’atur del 8,72%. Es tracta de la xifra més baixa dels darrers 8 mesos. Respecte de fa un any, la diferència és de més de 16 persones; la variació interanual a l’alça és tendència des de l’octubre del 2022.

Quadre 1: Variació mensual del nombre de persones aturades des del 2014
Dades d'atur març 2024

Gràfic 1: Evolució de l’atur al municipi en els darrers 12 mesos
Dades d'atur març 2024

Gràfic 2: Sèrie d’atur al municipi el mes de març des del 2005
Dades d'atur març 2024

Quant a la sèrie de l’atur del març, aquest és superior al de l’any anterior els dos darrers anys. Enguany estem lluny de les xifres d’atur dels anys de la crisi mundial (anys 2009-2014) i el moment més cru de la pandèmia (2021), i més propers a les xifres que es donaven a la primera dècada del segle, que va ser un moment de conjuntura econòmica positiva (gràfic 2).

Atur als altres territoris de referència

Les Oficines de Treball de Catalunya, Barcelona i el Maresme han registrat aquest mes un descens generalitzat del nombre de persones inscrites com a demandants de feina, tant respecte del darrer mes com respecte del març de 2023.

Quadre 2: Aturats del gener; comparativa territorial i variació
Dades d'atur març 2024

A Catalunya el comportament habitual de l’atur al març és de descens. Aquest és el valor més baix de persones aturades per un març des del 2008.

Per sexe, el descens és similar en percentatge en els homes i les dones. Quant a l’edat, el descens més intens s’ha donat entre els menors de 25 anys.

Per sectors, la indústria experimenta la baixada més forta, després els serveis i l’agricultura. Ha crescut en la construcció i entre les persones que no havien treballat mai.

Per demarcacions, els descensos més importants es donen a Girona i Tarragona, i més discretament a Lleida i Barcelona.

Interanualment, l’atur registrat a Catalunya baixa un 1,1%, mentre que en el conjunt de l’estat el descens ha estat més important (-4,7%).

Pel que fa al Maresme, hi ha 21.087 persones registrades com a aturades, 1.711 menys que el mes passat i 507 menys que fa un any.

La taxa d’atur comarcal és del 9,66%. Per municipis oscil·la entre el 4,94% de Tiana i el 13,33% de Pineda de Mar. La taxa d’atur d’Arenys de Munt és del 8,54%. Dels 30 municipis de la comarca, l’atur baixa a 20 i augmenta a 10; interanualment baixa a 16 municipis i augmenta a 14.

Font de les dades: 
Observatori del Treball i Model Productiu. Generalitat de Catalunya:
• Nota d’atur registrat. Març 2024. Data d’actualització: 2/4/2024
• Atur per comarques i municipis. Dades de març de 2024. Data d’actualització: 1/4/2024