Dades d'atur de novembre de 2023: l'atur ha pujat en 5 persones

Última revisió 05-12-2023 08:17
05/12/2023

Aquest novembre el nombre de persones aturades ha repuntat en 5 respecte de l’octubre i en 26 respecte de fa un any. Pel que fa a la taxa d’atur municipal, està al 8,61%.

Quadre 1: Variació mensual del nombre de persones aturades des del 2014:
Dades d'atur novembre 2023 - 1

Gràfic 1: Evolució de l’atur al municipi en els darrers 12 mesos:
Dades d'atur novembre 2023

Al gràfic 1, on es recull l’evolució de l’atur al llarg del darrer any, veiem la diferència a l’alça respecte de fa 12 mesos (variació interanual) i que aquest mes la xifra d’atur juntament amb la d’agost són les més altes dels darrers 12 mesos.

Gràfic 2: Atur al municipi mes de novembre:
Dades d'atur novembre 2023

Els mesos de novembre l’atur acostuma a baixar (quadre 1), excepte l’any 2019 i enguany. Al gràfic 2 veiem la comparativa de les dades d’atur per un mes de novembre des del 2015.


Atur als altres territoris de referència

Les Oficines de Treball de Catalunya i el Maresme també han registrat aquest mes un augment del nombre de persones inscrites en demanda de feina; a la demarcació de Barcelona ha baixat. La diferència interanual és a la baixa en aquests tres àmbits, mentre que al municipi és a l’alta.

Quadre 2: Aturats de novembre, comparativa territorial i variació:
Dades d'atur novembre 2023

A Catalunya l’atur ha crescut especialment entre els homes i els majors de 25 anys. Per sectors, s’incrementa en els serveis. Per demarcacions, els augments es concentren a Girona i Tarragona.

Hi ha descens entre els menors de 25 anys: els sectors de la construcció, l'agricultura i la indústria.

Per sexe, l’augment de l’atur és major entre els homes que entre les dones.

Interanualment l’atur ha baixat un 2,6%, tant entre els homes com entre les dones i en tots els sectors econòmics, ha crescut entre els menors de 25 anys i ha baixat en el col·lectiu de majors de 25. Per demarcacions es veu descens a totes quatre.

Pel que fa al Maresme, hi ha 20.978 persones registrades com a aturades, 190 més que el mes passat, 739 menys que fa un any.

Dels 30 municipis de la comarca l’atur baixa a 10, augmenta a 17 i s’ha mantingut igual a 3.

La taxa d’atur mitjana comarcal és del 9,45%. Cal continuar fent esment a la important bretxa, de 8,06 punts percentuals, entre la taxa municipal més baixa, de nou a Alella (4,59%), i la més alta, també com és habitual a Tordera (12,65%).


Font de les dades: 
Observatori del Treball i Model Productiu. Generalitat de Catalunya:
• Nota d’atur registrat. Novembre 2023. Data d’actualització: 4/12/23
• Atur per comarques i municipis. Dades de novembre 2023. Data d'actualització: 4/12/23