Entra en vigor la nova Llei de Benestar Animal 7/2023

Última revisió 03-10-2023 08:23
29/09/2023

A partir d'avui, 29 de setembre de 2023, entra en vigor la nova Llei de Benestar Animal 7/2023, que va ser publicada al Boletín Oficial del Estado (BOE) el passat 29 de març. Aquesta llei té com a objectiu principal la protecció i la garantia del benestar dels animals a tot el territori espanyol, i estableix regulacions i controls estrictes sobre la seva tinença i tracte.

No obstant això, tal com s’especifica a la mateixa llei i ha aclarit el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 en una nota informativa, aquests aspectes s’han de desenvolupar reglamentàriament i, per tant, encara no entraran en vigor. Per tant, no totes les normes pactades seran obligatòries des del divendres.

L'assegurança de responsabilitat civil (independentment de la raça o edat de l'animal) i el curset encara no seran obligatoris (el curset serà gratuït i es podrà aconseguir en línia o a la consulta del veterinari.

La nova llei es fa principalment amb la intenció de protegir del maltractament i l'abandó els animals domèstics i les espècies silvestres. No obstant això, la llei exclou de la seva aplicació els gossos de caça i els d'altres activitats professionals.

La norma inclou una bateria d'obligacions als amos, així com a les botigues d'animals.

 Algunes de les principals disposicions de la nova Llei de Benestar Animal inclouen:

  • Esterilització obligatòria: tots els gats, ja siguin d'una colònia o d'un domicili particular, han de ser esterilitzats.
  • Prohibició de venda d'animals.
  • Classificació de races potencialment perilloses: es manté la classificació de races potencialment perilloses i es continua requerint que aquests animals vagin sempre lligats i amb morrió, a més de la tramitació de la corresponent llicència. No hi ha canvis significatius referents als gossos potencialment perillosos i, per tant, continua vigent la normativa actual.
  • Assegurança de responsabilitat civil: s'exigeix als propietaris de gossos que tinguin una assegurança de responsabilitat civil, independentment de la raça, mida o edat de l'animal. Aquesta exigència s'aplicarà amb la publicació del reglament.
  • Curs de formació per a propietaris de gossos: els futurs propietaris de gossos hauran de completar un curs de formació sobre cures bàsiques per als animals. El contingut exacte d'aquest curs és determinarà amb la publicació del reglament i serà gratuït.
  • Limitacions de temps sense supervisió: es prohibeix deixar un animal de companyia sol més de tres dies (un dia en el cas dels gossos).

Per a més informació sobre aquesta nova llei i les seves implicacions, podeu consultar: