Exposició pública de les llistes provisionals del cens electoral per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig

Última revisió 25-03-2024 12:53
25/03/2024

El 12 de maig de 2024 hi ha convocades eleccions al Parlament de Catalunya. Per aquest motiu, entre els dies 25 de març i 1 d’abril (ambdós inclosos) s’exposa al públic el llistat provisional del cens electoral per tal que qualsevol persona, dins d’aquest termini, pugui formular reclamació adreçada a la Delegació Provincial de Barcelona de l’Oficina del Cens Electoral sobre les seves dades censals.

Només es tindran en compte les reclamacions que es refereixin a la rectificació d’errors en les dades personals, als canvis de domicili dins la mateixa circumscripció o la no inclusió del reclamant en cap secció del cens de la circumscripció tenint dret a ser-hi. No es tindran en compte les reclamacions que comportin un canvi de residència d’una circumscripció a una altra si aquesta variació residencial s’ha efectuat amb posterioritat al 28 de desembre de 2023.

Aquestes reclamacions hauran d’anar dirigides a la Delegació Provincial de l’Oficina del Censo Electoral i es poden presentar a través de la seu electrònica de l’Institut Nacional d’Estadística accedint-hi directament o des de l’enllaç que s’ha habilitat a la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Arenys de Munt. Així mateix, aquest tràmit també es podrà fer de manera presencial a l’Ajuntament d’Arenys de Munt.