Finalitzen els treballs de manteniment de la franja de protecció contra incendis forestals a Santa Rosa dels Pins

Última revisió 21-03-2024 14:22
21/03/2024

Aquesta setmana han finalitzat els treballs de manteniment de la franja perimetral de protecció contra els incendis forestals de la urbanització Santa Rosa dels Pins. El manteniment de la vegetació també s’ha realitzat a les zones verdes i parcel·les municipals.

Amb l’objectiu de garantir la seguretat de les persones i dels seus béns, i disminuir el risc de propagació d’un possible incendi forestal, les franges perimetrals dels nuclis i urbanitzacions s’han de mantenir com a zones de baixa combustibilitat, lliures de vegetació seca, amb l’arbrat aclarit i sense continuïtat entre capçades, i amb l’estrat arbustiu estassat.

La franja de Santa Rosa dels Pins es va obrir l’any 2018, i aproximadament cada dos anys s’hi realitza el manteniment de la vegetació.

En relació amb la resta de franges perimetrals del municipi, el proper mes d’abril s’iniciarà l’execució de quatre franges més, al voltant dels nuclis de l’Ajup, Aiguaviva, Can Jalpí i la Creueta.

A Tres Turons i Collsacreu, amb les franges obertes des del 2019, les darreres actuacions de manteniment es van realitzar a finals de l’any 2022. Tot i així, enguany també s’hi realitzaran actuacions de manteniment en algunes de les zones verdes i parcel·les municipals.

Es recorda als propietaris de parcel·les no edificades la necessitat de mantenir-les desbrossades i amb l’arbrat aclarit per minimitzar els riscos d’un incendi forestal. Aquestes actuacions s’han de realitzar abans no comenci el període d’alt risc d’incendi.