L'Ajuntament compra dos solars a la zona de Can Globus

Última revisió 30-12-2022 08:22
29/12/2022

El passat 22 de desembre es va fer efectiva la compra per part de l’Ajuntament de dues parcel·les de la zona de Can Globus.

Atès que l’Ajuntament ja era propietari de la resta de terreny on actualment hi ha l’aparcament (unitat d’actuació UA10), ara passa a ser propietari únic de tota la zona.

En aquest espai es preveu fer el projecte de la nova residència, edificis d’habitatge assequible i la ubicació del nou centre d’atenció primària.