Nova convocatòria d'ajuts de la Generalitat de Catalunya per a la contractació de persones amb discapacitat i en situació de vulnerabilitat

Última revisió 02-05-2023 10:42
02/05/2023

La quantia de l’ajut és de 7.560 euros per a un contracte de dotze mesos a jornada completa, dels quals almenys sis mesos han de ser durant l’any 2023. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 2 d’octubre.

L’Àrea de Serveis a l’Empresa del Departament d’Empresa i Treball ha obert la convocatòria d’ajuts a la contractació de persones amb discapacitat, en situació o en risc d’exclusió procedents d’empreses d’inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania.

Les entitats beneficiàries són les empreses del mercat de treball ordinari (persones físiques o jurídiques amb excepció de les empreses de treball temporal) amb establiment operatiu a Catalunya.

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 2 d’octubre.

Podeu trobar més informació i l’enllaç al tràmit en aquesta pàgina.