Ordenança per a la promoció de les instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica

Última revisió 09-10-2020 08:46
08/10/2020

Arenys de Munt està compromès amb la lluita contra el canvi climàtic, i l’energia solar fotovoltaica és una de les principals tecnologies que contribuiran a afrontar la transició energètica.

Per tal d’incrementar l’eficiència energètica i facilitar la integració d’energies renovables en el sistema elèctric, reduir les emissions contaminants, reduir l’alta dependència energètica de Catalunya i, en darrer lloc però no menys important, democratitzar el model energètic, s’exposa al públic l’esborrany de l’Ordenança per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica a Arenys de Munt, que ha estat redactada per la Diputació de Barcelona, per tal que els interessats, en el termini de 20 dies, en compliment del que determina l’art. 129.5 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, puguin participar en l’elaboració de l’ordenança al·legant i suggerint el que considerin oportú mitjançant instància adreçada a l’alcalde. El termini de participació finalitza el 6 de novembre de 2020 (inclòs).

Energia solar
Energia solar