Rècord de peticions de subvencions durant el 2023

Última revisió 25-01-2024 09:55
25/01/2024

El 2023 ha estat l’any decisiu postpandèmia, en què s’han pogut celebrar tots els actes sense restriccions i les entitats tenien més ganes que mai de celebrar els seus actes i activitats.

Durant el darrer any, es va anar modificant el pressupost destinat a les subvencions, afegint més destinació econòmica per tal que totes les entitats sol·licitants poguessin gaudir d’una subvenció.

A l’àrea d’Acció Social s’han atorgat tres subvencions: targetes de transport per a gent gran i discapacitats, ajuts per al lloguer i per a entitats d’àmbit social. Amb un total de 47.093,80 €, 169 persones beneficiàries i quatre entitats han estat les beneficiàries de les accions que s’han pogut portar a terme. Paral·lelament, s’han atorgat subvencions nominatives a entitats socials municipals com la Residència Verge del Remei, l’Esplai de Jubilats, Catecolònies i Bombers Voluntaris.

L’àrea d’Esports ha repartit 40.000 € amb la subvenció de concurrència competitiva. Van resultar-ne beneficiàries cinc entitats municipals, que han pogut executar projectes com la Marxa dels Termes, formació de patinadors, participació a l’OK Lliga Plata i desenvolupar les activitats habituals dels clubs.

Les subvencions pertanyents a l’Àrea de Cultura i Educació s’han dividit en dos blocs: concurrència competitiva i nominatives. L’ajut de concurrència competitiva ha gaudit d’un increment econòmic respecte a altres edicions i més entitats han pogut rebre la subvenció, un total d’onze. El volum de les nominatives assoleix els 74.753,08 €, repartits entre set entitats. Algunes associacions han pogut gaudir tant de la subvenció de concurrència competitiva com de la nominativa.

Finalment, des de l’àrea d’Urbanisme s’han atorgat 150.000 €, repartits entre subvencions nominatives i de concurrència. Tres entitats han pogut rebre aquests ajuts per poder portar a terme projectes, com la millora de l’enllumenat.

S’ha tancat l’any 2023 amb 230.000 € en subvencions.