Reordenació del trànsit a la riera de Sobirans i la carretera de Lourdes

Última revisió 08-09-2023 12:45
08/09/2023

Davant l’actual estat d’emergència per sequera provocat pel canvi climàtic i la impossibilitat de fer el reg, que seria necessari per reduir aquestes molèsties, prop d’uns 6.000 litres d’aigua diaris, actuació que s’havia fet durant anys i que actualment es insostenible, i amb la finalitat de reduir la pols a l’ambient que es genera amb el pas de vehicles per la riera de Sobirans, el passat 29 de juny l’Ajuntament va dur a terme dues actuacions per reduir aquesta problemàtica entre la carretera de Torrentbò i la bassa de laminació. Aquestes actuacions consistien en l’aplicació d’un producte que compacta la sorra i dificulta que, amb el pas de vehicles, s’aixequi la pols, i un canvi de circulació que canviava la circulació a la riera de Sobirans, on només es pot circular en sentit descendent per reduir el nombre de vehicles.

Aquestes mesures han estat molt positives i eficients i han complert els objectius marcats a principis d’estiu.  

Amb l’inici del curs escolar 2023-2024 es presenta un altre repte a la problemàtica de la pols, i és garantir la seguretat dels infants en el moment que entren i surten de l’Escola Sobirans, així com la mobilitat de les mares i els pares per portar els nens a l’escola.

Es per això que, aquest divendres, 8 de setembre, i perquè pugui estar operatiu el dimarts 12 de setembre, just abans d’arribar al pas de vianants elevat de l’Escola Sobirans, s’habilitarà un baixador que anirà de la carretera de Lourdes a la riera de Sobirans, que permetrà tancar la carretera de Lourdes en el tram que queda just davant de l’escola i fer l’entrada i sortida de l’escola més segura.

A partir d’aquest baixador, en sentit muntanya, la riera de Sobirans serà de doble sentit de circulació. La resta de la riera de Sobirans continua sent de sentit únic cap a mar i la carretera de Lourdes de doble sentit de circulació, fora d’horaris d’entrada i sortida dels infants.