Retirada dels contenidors de vidre amb motiu de la Nit de Naps

Última revisió 09-01-2023 08:09
03/01/2023

Amb motiu de la Nit de Naps, que se celebra la nit del 5 al 6 de gener, es buidaran i retiraran els contenidors de vidre del municipi a primera hora del matí del dijous 5 de gener per evitar actes vandàlics habituals, com tombar-los i deixar el carrer ple de vidres, amb el risc que suposa per a les persones i els vehicles que circulen.

Els contenidors que es retiraran són els següents:

  • C. Borrell, 2
  • C. Borrell, 33
  • Plaça de la Lluna
  • Av. del Remei amb c. de les Flors
  • Av. Sant Jordi amb ctra. de Torrentbò

El dissabte 7 de gener es tornaran a posar al seu lloc. Entre el 5 i el 7 de gener, qui vulgui llençar vidres ho haurà de fer a l’àrea d’emergència del rial Bellsolell.