S'actualitza l'estudi de l'estat dels plàtans de la Riera

Última revisió 27-03-2024 13:02
27/03/2024

El passat mes de febrer es va encarregar als arboricultors Josep Sibilla i Xavier Enrich la revisió de trenta-nou plàtans de la Riera amb l’objectiu d’actualitzar l’estudi de seguiment realitzat el 2020 i procurar la seva preservació en el millor estat de salut i de seguretat possibles.

L’estudi dels arbres realitzat el 2020, així com també les fitxes individuals d’aquesta revisió, es poden consultar en aquesta pàgina.

Aquestes inspeccions han permès comprovar l’estat fisiològic i biomecànic dels arbres, les possibles afectacions i l’estat de l’entorn per tal d’avaluar el risc de cada arbre i determinar les accions necessàries per al seu manteniment.

Les conclusions de les inspeccions determinen la necessitat de realitzar algunes actuacions prioritàries, que es duran a terme en les properes setmanes:

  • Es talarà el plàtan ubicat a la confluència entre la rambla Francesc Macià i el passatge de la Cotxeria, que presenta afectacions per fongs i insectes (xancre) i una podridura basal amb cavitats importants (fitxa 40).
  • Es realitzaran podes de seguretat per reduir braços i eliminar branques afectades per xancre, seguint les indicacions de les fitxes individuals, als plàtans de la plaça de l’Església (fitxes 1 i 8), rambla de l’Eixample (fitxes 3 i 26), rambla Francesc Macià (fitxes 12 i 46) i rambla Sant Martí (fitxa 24b).